99% av amerikaner ekonomiskt sämre ställda än före pandemin till mitten av 2024

Enligt en nylig rapport från JPMorgan har majoriteten av amerikanerna förbrukat de överskottsbesparingar som byggts upp under COVID-19-pandemin. Banken förutspår att nästan alla, förutom den rikaste procenten av befolkningen, kommer att vara ekonomiskt sämre ställda i mitten av 2024 jämfört med situationen före pandemin.

Utsikterna för amerikansk ekonomi

I en rapport från torsdagen anförde Marko Kolanovic, JPMorgans toppstrateg för aktier, att 80% av konsumenterna, som står för nästan två tredjedelar av konsumtionen, redan har använt upp eventuella besparingar som byggdes upp under pandemilockdowns.

”Det är troligt att endast den rikaste procenten av konsumenterna kommer att vara bättre ställda än före pandemin,” skrev Kolanovic och hänvisade till ökande tecken på betalningsproblem med kreditkort och billån, samt konkursansökningar.

En diagram från JPMorgan visar hur, fram till juni 2024, varje inkomstgrupp utom den rikaste procenten förväntas sjunka under sina nivåer från mars 2020 vad gäller inflation-korrigerade likvida tillgångar, i form av insättningar och penningmarknadsfonder.

Minskande besparingar och strängare kreditvillkor

JPMorgan uppskattade tidigare att överskottsbesparingarna nådde sin topp i augusti 2021 med 2,1 biljoner dollar, drivet av statliga stimulanscheckar. Detta belopp har sedan minskat till under 148 miljarder dollar i oktober, enligt företagets beräkningar.

”Konsumenterna står inför strängare kreditvillkor och högre räntor, nedtrappning av Covid-relaterade stimulans- och lättnadsprogram, minskande överskottsbesparingar och likviditet, samt flera år av över genomsnittlig inflation,” skrev strategerna hos JPMorgan.

Äldre millennials särskilt drabbade

Som Bank of America nyligen påpekat, står äldre millennials inför särskilt svåra omständigheter. Denna demografiska grupp, född på 1980-talet och med ett betydande inflytande på den amerikanska ekonomin, har behövt navigera både 2008 års finanskris och pandemin under kritiska arbetsår i sina liv.

De dubbla ekonomiska stormarna, tillsammans med växande barnomsorgskostnader och ihållande inflation, har gjort det svårt för denna betydande grupp att äga ett hus, spara till pensionen och spendera pengar inom sina medel.

Bostadsmarknaden och hypotekslån

JPMorgan noterar att det lyckligtvis för närvarande inte finns några tecken på systemiska svagheter i bostadsmarknaden, även om marknaden förblir i stort sett frusen på grund av höga lånekostnader.

”Det finns inga signifikanta betalningsmissar i bostadslån ännu, eftersom konsumenterna låste in låga räntor,” sa Kolanovic. ”Dock har försäljningen av befintliga bostäder minskat till nära rekordlåga nivåer, och cirka 6,5 biljoner dollar i kommersiell fastighetsskuld förblir en börda.”


Skrivet av Mohammed Salih

Som en hängiven investerare med flera års erfarenhet inom finansbranschen, har jag en djupgående förståelse för marknadens dynamik och investeringsstrategier. Min kunskap och passion för finans har lett till författandet av boken "Börsen för Alla", en omfattande guide som syftar till att demystifiera aktiemarknaden och göra investeringar mer tillgängliga för en bredare publik.

Lämna en kommentar