Varför går börsen ner?

LEI-koder

Stockholmsbörsens kräftgång – varför går börsen ner? Stockholmsbörsen befinner sig i en tuff period med åtta dagar av negativ utveckling och har sin sämsta period på fem år. Frågan är vad som orsakar den nuvarande instabiliteten. I den här artikeln kommer vi att utforska de faktorer som påverkar börsens prestation och de händelser som lett … Läs mer

Fastighetsaktier på börsen

Fastighetssektorn på börsen är en komplex och dynamisk miljö som tidigare lockat investerare med möjligheten till långsiktig tillväxt och stabilitet, men vad ska man kolla efter och hur ska man analysera fastighetsbolag nu när räntan är hög och bolag som SBB har skapat en förtroendekris? Denna artikel kommer att utforska några grundläggande men centrala teman … Läs mer

Vad är GAV?

vinnaraktierna

När du dyker in i världen av aktieinvesteringar är det av yttersta vikt att förstå hur man beräknar det genomsnittliga anskaffningsvärdet, även kallat GAV. Ditt GAV är en central komponent i din portföljhantering och hjälper dig att fatta informerade beslut om dina investeringar. Låt oss utforska vad GAV är, varför det är viktigt och hur … Läs mer

Pension 2024 ändringar

Pension 2024

Pension 2024 – förändringar som påverkar dig född före 1988 Pensionssystemet i Sverige genomgår ständiga förändringar för att möta samhällets ekonomiska och demografiska utmaningar. Från och med den 1 januari 2024 kommer vissa justeringar att inträffa i tjänstepensionen för dem som är födda före 1988 och tillhör avdelning 2 i tjänstepensionsavtalet PA 16. Denna artikel … Läs mer

Varför är bensin och diesel så dyrt?

Varför är det så dyrt?

Bensin och diesel är bränslen som är rotade djupt i det svenska samhället. De är de energikällor som får våra fordon att rulla och vårt samhälle att fungera. Men för många svenskar är frågan om varför dessa bränslen är så dyra en gåta som väcker både oro och nyfikenhet. Varför är det så mycket dyrare … Läs mer

Varför är den svenska kronan så svag?

Den svenska kronan tappar mot nästan alla valutor

I tider av ekonomisk turbulens är det inte ovanligt att små valutor som den svenska kronan börjar försvagas. Även om Sverige ofta betraktas som en stabil och välmående nation, har den svenska kronan upplevt perioder av svaghet. Men vad ligger egentligen bakom denna valutas sårbarhet? I denna artikel kommer vi att granska några av de … Läs mer

Hetaste aktierna i år

vinnaraktierna

Så har de hetaste aktierna i år presterat! I den ständigt föränderliga världen av aktiehandel finns det alltid en del aktier som sticker ut och fångar investerares uppmärksamhet. Vi har tidigare skrivit om de mest blankade aktierna men nu ska vi fokusera på annat. Vi har sammanställt en lista över några av de hetaste aktierna … Läs mer

Sänkta utdelningar

Sänkt utdelning resulterar i tom plånbok

Efter flera framgångsrika år med generösa utdelningar till aktieägare kan det vara dags för en svängning på Stockholmsbörsen, sänkta utdelningar är att vänta. Analytikerna förutspår betydande utdelningssänkningar för flera framstående företag noterade på börsen. Denna utveckling kan få påverkan på investerares portföljer och har potential att ändra investeringslandskapet. Det är avgörande att förstå de förändringar … Läs mer

Aktierna med högst utdelning

Utdelningar och vilka som har utdelningar på börsen

I världen av investeringar finns det få saker som lockar lika mycket som aktier med hög utdelning. Dessa aktier erbjuder investerare möjligheten att generera en pågående ström av passiv inkomst samtidigt som de deltar i den spännande världen av aktiemarknaden. Att äga aktier med hög utdelning kan vara en smart strategi för dem som söker … Läs mer

Aktier att köpa

Vad har bolaget för utdelning och direktavkastning?

I dessa utmanande ekonomiska tider är det inte konstigt att investerare världen över söker efter de dolda skatterna på aktiemarknaden, aktierna att köpa, särskilt på Stockholmsbörsen. Resultaten från tredje kvartalet 2023 har avslöjat att det fortfarande finns bolag som blomstrar, med imponerande balansräkningar, lockande direktavkastningar och starka kassaflöden och vi besvarar frågan, vilka aktier att … Läs mer