SAS Q1 rapport 2024

SAS har mött ytterligare ekonomiska utmaningar under sitt första kvartal, med en förlust som når in i miljardklassen. Trots detta är optimismen intakt hos bolagets ledning inför den kommande sommarsäsongen. Även om sas står inför en avnotering verkar aktieaktiviteten vara väldigt hög. Det är inte heller första gången SAS rapporterar en miljardförlust.

Ekonomisk översikt

Under perioden november till januari, som markerar början på flygbolagets brutna räkenskapsår, har SAS rapporterat en förlust före skatt på 1,07 miljarder kronor. Jämfört med föregående år, då förlusten låg på 2,449 miljarder kronor, kan en förbättring ses, även om resultatet ligger långt från positiva siffror. Samtidigt noteras en uppgång i omsättningen till 8,923 miljoner kronor, från tidigare 7,896 miljoner kronor.

Optimism inför framtiden

Anko van der Werff, VD för SAS, uttrycker sin tillfredsställelse över att allt fler väljer att resa med SAS. Detta ses som ett tecken på framgång för bolagets strategi att öka sin verksamhet. Vidare betonas vikten av att slutföra den pågående rekonstruktionsprocessen, med målet att stärka SAS:s position på marknaden.

Bolaget förväntar sig att avsluta rekonstruktionsprocessen inom den närmaste tiden, vilket kommer att följas av en företagsrekonstruktion i Sverige. Trots turbulenta aktiekursrörelser påpekas det i rapporten att nuvarande aktieägare inte kommer att ha något kvarvarande värde när rekonstruktionen är fullbordad.

Finansiella åtgärder och partnerskap

SAS har ingått ett investeringsavtal med en ny ägargrupp bestående av Air France-KLM, Castlelake, Lind Invest och den danska staten, vilket innebär en kapitalinjektion på totalt 13,2 miljarder kronor. Kassaflödet från den löpande verksamheten visar en förbättring, och vid slutet av januari uppgick bolagets kassa till 5,3 miljarder kronor.

van der Werff framhåller de betydande framsteg som gjorts för att omvandla SAS till ett ekonomiskt starkt och konkurrenskraftigt flygbolag. Med en optimistisk blick mot framtiden och en förväntad stark sommarsäsong, riktar SAS in sig på att fortsätta sin resa mot återhämtning och tillväxt.


Skrivet av Mohammed Salih

Som en hängiven investerare med flera års erfarenhet inom finansbranschen, har jag en djupgående förståelse för marknadens dynamik och investeringsstrategier. Min kunskap och passion för finans har lett till författandet av boken "Börsen för Alla", en omfattande guide som syftar till att demystifiera aktiemarknaden och göra investeringar mer tillgängliga för en bredare publik.

Lämna en kommentar