SAS avnotering

SAS förbereder sig för avnotering från börsen – så påverkar det dig som aktieägare

På den senaste nyhetsfronten har SAS, det välkända flygbolaget, meddelat en betydande ägarförändring som kommer att leda till att deras aktier troligen avnoteras från börsen. Denna omvälvande utveckling kommer sannolikt att påverka aktieägare på olika sätt. Låt oss utforska vad som har hänt och vilka konsekvenser detta kan ha för investerare.

SAS undergår en drastisk förändring i ägandet

Den 3 oktober skakades marknaderna av nyheten att flygbolaget SAS genomgår en väsentlig ägarförändring. AirFrance-KLM, tillsammans med investmentbolaget Castlelake och den danska staten, kommer att bli de nya huvudägarna. Denna förändring innebär att svenska och norska staten inte längre kommer att ha en ägarandel i bolaget.

Avnoteringens ominösa skugga

Som en direkt konsekvens av dessa ägarförändringar förväntas SAS aktier avnoteras från börsen. En avnotering innebär i grund och botten att aktierna inte längre kommer att kunna handlas på börsen. Detta tros ske någon gång under det andra kvartalet av 2024, och bolaget meddelar att detta kan innebära att de cirka 250 000 aktieägarna kommer att förlora hela värdet på sina aktier.

Varför måste aktieägare stå tomhänta?

Ett långvarigt ekonomiskt blödande

SAS har brottats med ekonomiska utmaningar under en betydande tid. Trots upprepade försök att vända den negativa ekonomiska trenden har bolaget fortsatt att blöda pengar. Denna ekonomiska problematik har tvingat SAS att genomföra en omstrukturering av företaget för att undvika konkurs. Kort sagt innebär detta att bolaget har betydande skulder gentemot sina borgenärer, vilka har prioritet när det gäller att få sina pengar tillbaka. Tyvärr räcker inte tillgångarna till för att aktieägarna ska få en del av kakan.

För att hantera denna situation planerar SAS att ansöka om företagsrekonstruktion i Sverige. Denna åtgärd kommer att leda till att aktierna blir inlösta, indragna och därmed värdeförlust i samband med avnoteringen. Trots att detta är ett dramatiskt och besvärligt meddelande för många aktieägare har företagets VD tidigare varnat för att det finns en risk att aktieägarna får mycket lite eller ingen ersättning alls.

Vad aktieägarna kan göra

I nuläget har aktieägare begränsade handlingsalternativ. Aktiehandeln kommer att fortsätta som vanligt fram till avnoteringen, om inte Nasdaq beslutar att stoppa handeln på grund av stora kursrörelser. Om handeln fortsätter som planerat kommer aktieägare i praktiken ha möjlighet att sälja sina aktier innan avnoteringen äger rum.

SAS-aktien har sett sitt värde sjunka betydligt de senaste fem åren, och innan den senaste nyheten hade aktiekursen minskat med cirka 95%. Även om investerade belopp bland kunderna är relativt små, kan många ha förlorat betydande summor över en längre tidsperiod.

Påminnelse om riskhantering

Bolagshändelser som den som just nu utspelar sig hos SAS är en viktig påminnelse om vikten av att sprida riskerna i ens investeringar. Vi ser att våra kunder som äger aktier i SAS har en relativt bra riskspridning, med en majoritet som äger mer än sju aktier och en tredjedel som äger mer än tolv aktier. Detta är en viktig strategi för att hantera volatilitet och risk i en portfölj.


Skrivet av Mohammed Salih

Som en hängiven investerare med flera års erfarenhet inom finansbranschen, har jag en djupgående förståelse för marknadens dynamik och investeringsstrategier. Min kunskap och passion för finans har lett till författandet av boken "Börsen för Alla", en omfattande guide som syftar till att demystifiera aktiemarknaden och göra investeringar mer tillgängliga för en bredare publik.

Lämna en kommentar