Vad är blankning och vad borde du veta?

Blankning är en kontroversiell praxis inom finansvärlden som har skapat många rubriker och debatter genom åren

Det är en strategi där investerare säljer aktier de inte äger, med förhoppningen om att kunna köpa dem tillbaka till ett lägre pris och därmed göra en vinst. Men vad är egentligen blankning, varför används det, vilka risker är involverade, och hur påverkar det småsparare? Här ska vi fördjupa oss i dessa frågor.

Vad är blankning?

Blankning, även känd som short selling, är en handelsstrategi där en investerare säljer aktier som de inte äger. Istället lånar de aktierna från en mäklarfirma eller en annan investerare och säljer dem på marknaden i förväntan om att aktiepriset kommer att sjunka. När priset går ner kan de köpa tillbaka aktierna till ett lägre pris och returnera dem till långivaren, med vinsten som mellanskillnad. Alltså precis tvärtom från en vanlig aktieinvestering.

Varför blankar man?

Det finns flera anledningar för att använda blankning som en handelsstrategi:

 1. Spekulation på nedgång: Blankning används när investerare tror att en viss aktie är övervärderad och kommer att sjunka i värde. Genom att sälja aktierna kort kan de dra nytta av en nedgång.
 2. Hedging: Professionella investerare kan använda blankning som ett sätt att skydda sina portföljer från potentiella förluster. Om de redan äger en viss aktie och är oroliga för en nedgång, kan de sälja den aktien kort för att kompensera eventuella förluster om priset faller.

Risker och konsekvenser

Att äga blankade aktier eller själv blanka kan vara en komplex och riskfylld upplevelse, och det är viktigt att förstå de möjliga konsekvenserna innan man tar på sig en sådan position. Här är några viktiga aspekter att beakta:

För dig som vill blanka aktier är det viktigt att veta om riskerna nedan:

 1. Short-squeeze: Som tidigare nämnts kan en short-squeeze uppstå när priset på en starkt blankad aktie plötsligt stiger. Om du äger blankade aktier i ett sådant scenario kan du tvingas att köpa tillbaka aktierna till höga priser för att täcka din position, vilket kan leda till betydande förluster.
 2. Margin Calls: Om priset på de blankade aktierna stiger kraftigt, kan din mäklare kräva att du sätter in mer pengar på ditt konto för att täcka potentiella förluster. Om du inte har tillräckligt med kapital kan du tvingas att sälja andra tillgångar i din portfölj för att klara av margin calls.
 3. Obegränsade förluster: Precis som för investerare som blankar, kan ägare av blankade aktier också möta obegränsade förluster om aktiepriset fortsätter att stiga. Detta kan ha en negativ inverkan på din portfölj och ekonomiska hälsa.
 4. Emotionella påfrestningar: Att äga blankade aktier kan vara mycket stressande eftersom du är i en position där du hoppas på att förlora pengar (att aktiepriset faller). Detta kan leda till emotionell påfrestning och påverka din beslutsfattande förmåga.
 5. Svårt att hitta lånade aktier: I vissa fall kan det vara svårt att hitta lånade aktier för att blanka, särskilt för mindre kända eller mindre likvida aktier. Detta kan göra det svårt att genomföra en blankningsstrategi även om du är intresserad av det.

Hur påverkar det småsparare vars innehav blir blankad?

För småsparare kan blankning vara en särskilt riskabel strategi av flera skäl:

 1. Brist på resurser: Småsparare har ofta inte tillgång till samma resurser och kapital som professionella investerare. Detta gör det svårt att hantera eventuella margin calls eller förluster som kan uppstå vid blankning.
 2. Brist på kunskap: Blankning kräver en djup förståelse av finansmarknader och tekniska analyser. Småsparare kan sakna den nödvändiga kunskapen och erfarenheten för att genomföra en sådan strategi framgångsrikt.
 3. Kortsiktig natur: Blankning är oftast en kortsiktig strategi, och småsparare som fokuserar på långsiktig investering kan vara illa rustade att hantera de snabba svängningarna och det ökade risktagandet som är förknippat med blankning.
 4. Höga kostnader: Handelsavgifter och räntekostnader för lånade aktier kan äta upp en betydande del av småsparares potentiella vinster, vilket gör det svårt att generera en positiv avkastning.

Vart kan man se vilka aktier som är blankade?

Finansinspektionens hemsida kan hitta information då de publicerar information om korta nettopositioner i bolag som handlas på reglerade marknader och multilaterala handelsplattformar under Finansinspektionens tillsyn.

På bilden nedan ser vi vilka aktier som är de mest blankade på Stockholmsbörsen. I den absoluta toppen hittar vi SBB, tätt följt av JM och Elekta.

mest blankade aktierna stockholmborsen


Skrivet av Mohammed Salih

Som en hängiven investerare med flera års erfarenhet inom finansbranschen, har jag en djupgående förståelse för marknadens dynamik och investeringsstrategier. Min kunskap och passion för finans har lett till författandet av boken "Börsen för Alla", en omfattande guide som syftar till att demystifiera aktiemarknaden och göra investeringar mer tillgängliga för en bredare publik.

Lämna en kommentar