Torsten Jansson säljer aktier för 110 miljoner i New Wave

Torsten Jansson, VD och större ägare i klädföretaget New Wave, har sålt en miljon aktier i bolaget för totalt 110 miljoner kronor. Denna försäljning ägde rum till ett pris som låg under den rådande börskursen vid tidpunkten för transaktionen. Bolaget hade nyss sin kvartalsrapport som visade väldigt bra siffror.

Jansson meddelade att de insamlade medlen främst är avsedda för finansieringen av en ny idrottsanläggning belägen i Kosta. Denna anläggning är planerad att inkludera en multisportarena med faciliteter för olika idrottsaktiviteter. Arenan, som förväntas invigas till hösten, kommer att erbjuda 2.300 sittplatser och utrustas med faciliteter för bordtennis, handboll, bowling, padel, boule, samt gym och utrymmen för kampsport.

Projektet, som Jansson driver utan kommunalt stöd, representerar en betydande privat investering i sportinfrastruktur. Byggentreprenören GBJ, baserad i Växjö, har anlitats för att genomföra byggprojektet. Förutom aktieförsäljningen har Jansson också angivit att hans tidigare aktieutdelningar, som uppgår till 160 miljoner kronor, kommer att allokeras till finansieringen av denna idrottsanläggning.

Efter aktieförsäljningen har Janssons ägarandel i New Wave minskat, men han kvarstår som en betydande aktieägare i företaget. Marknadsreaktionen på nyheten om aktieförsäljningen har lett till en nedgång i aktiekursen för New Wave, i ett marknadsklimat där det övergripande börsindexet också uppvisade en nedgång.


Skrivet av Mohammed Salih

Som en hängiven investerare med flera års erfarenhet inom finansbranschen, har jag en djupgående förståelse för marknadens dynamik och investeringsstrategier. Min kunskap och passion för finans har lett till författandet av boken "Börsen för Alla", en omfattande guide som syftar till att demystifiera aktiemarknaden och göra investeringar mer tillgängliga för en bredare publik.

Lämna en kommentar