New Wave Q4 rapport

New Wave en framstående aktör inom profil- och detaljhandelsmarknaden, upplevde en försäljningsminskning under det fjärde kvartalet 2023 men väljer att höja utdelningen.

Fjärde kvartalets ekonomiska sammanfattning

  • Nettoomsättningen sjönk med 3 procent till 2 736 miljoner SEK, jämfört med 2 815 miljoner SEK föregående år.
  • Rörelseresultatet minskade till 519 miljoner SEK från 547 miljoner SEK.
  • Rörelsemarginalen landade på 18,8 procent, ned från 22 procent.
  • Resultat efter skatt blev 16 miljoner SEK, en minskning från 19 miljoner SEK.
  • Resultat per aktie minskade till 0:60 SEK från 0:71 SEK.

Trots den minskade vinsten föreslår New Wave en höjd utdelning på 3,50 SEK per aktie, vilket innebär en betydande ökning av utdelningsmiljonerna till VD och huvudägare Torsten Jansson jämfört med föregående år.

Marknadsposition och framtidsperspektiv

Under det fjärde kvartalet mötte New Wave Group en utmanande marknad, med en nedgång i nettoomsättningen. Trots detta uttrycker VD Torsten Jansson optimism om företagets framtidsutsikter och förmågan till lönsam tillväxt genom både organisk och geografisk expansion samt potentiella förvärv.

Jansson pekar särskilt på tillväxtmöjligheter inom profilmarknaden och detaljhandeln med varumärken som Craft, särskilt inom skor och Teamwear. Expansionen inom Teamwear öppnar även upp för en ny marknad inom merchandise, där New Waves sortiment och varumärken blir konkurrenskraftiga.

Stark finansiell ställning och utdelningsstrategi

Med ett eget kapital på 6,5 miljarder SEK vid utgången av det fjärde kvartalet, står New Wave Group på en stark finansiell grund. Utdelningsförslaget på 3,50 SEK per aktie, trots ett minskat helårsresultat per aktie från 8,81 till 8,43 SEK, representerar 42 procent av nettoresultatet, vilket överstiger företagets utdelningspolicy att dela ut 40 procent av nettoresultatet över en konjunkturcykel.

Aktiens prestanda och ägarstruktur

Aktien har uppvisat en positiv utveckling sedan förra rapporten, med stöd av bland annat en köprekommendation från Danske Bank. Med ett börsvärde på 12,6 miljarder SEK och Torsten Jansson som största ägare, stärker utdelningsförslaget ytterligare Janssons position.

Den planerade kapitalmarknadsdagen den 20 februari i Stockholm förväntas ge ytterligare insyn i New Wave Groups strategi och framtidsutsikter.

Sammanfattningsvis, trots en minskning i resultatet, visar New Wave föreslagna utdelningshöjning ett starkt engagemang för att belöna aktieägare och reflekterar förtroendet i företagets långsiktiga strategi och tillväxtpotential.


Skrivet av Mohammed Salih

Som en hängiven investerare med flera års erfarenhet inom finansbranschen, har jag en djupgående förståelse för marknadens dynamik och investeringsstrategier. Min kunskap och passion för finans har lett till författandet av boken "Börsen för Alla", en omfattande guide som syftar till att demystifiera aktiemarknaden och göra investeringar mer tillgängliga för en bredare publik.

Lämna en kommentar