Mips Q4 rapport

Mips, ett ledande företag inom hjälmteknologi, mötte en utmanande försäljningsperiod under det fjärde kvartalet 2023, men lyckades ändå höja årets utdelning.

Vill du läsa de allra senaste nyheterna har vi summerat dessa här.

Fjärde kvartalets resultatöversikt

Rörelseresultatet sjönk till 17 miljoner SEK, jämfört med 24 miljoner SEK under samma period föregående år.

Nettoomsättningen minskade till 91 miljoner SEK från 107 miljoner SEK, med en organisk försäljningstillväxt på -13 procent.

Rörelsemarginalen minskade till 18,8 procent från 22,0 procent.

Resultatet efter skatt blev 16 miljoner SEK, ned från 19 miljoner SEK.

Resultat per aktie minskade till 0:60 SEK från 0:71 SEK.

Trots den minskade försäljningen och lägre resultatet, föreslår Mips en ökad utdelning på 6:00 SEK per aktie för 2023, upp från 5:50 SEK per aktie året innan. Denna utdelning representerar 249 procent av årets nettoresultat, vilket understryker företagets starka balansräkning och förmåga att generera avkastning till aktieägarna även under utmanande perioder.

Marknadsposition

Mips är bland de mest blankade aktierna på Stockholmsbörsen, med 10,4 procent av kapitalet blankat enligt ägartjänsten Holdings. Trots detta visar företagets förmåga att höja utdelningen en robusthet och ett starkt engagemang för aktieägarvärde.

Framåtblick

Mips står inför en utmanande marknadssituation med en signifikant organisk försäljningsminskning under det fjärde kvartalet. Företagets beslut att öka utdelningen trots dessa hinder signalerar en självsäkerhet i den egna verksamheten och dess framtida potential. Med en stark balansräkning och en fortsatt fokusering på innovation och marknadsledarskap, siktar Mips på att återhämta sig och fortsätta sin tillväxtresa.


Skrivet av Mohammed Salih

Som en hängiven investerare med flera års erfarenhet inom finansbranschen, har jag en djupgående förståelse för marknadens dynamik och investeringsstrategier. Min kunskap och passion för finans har lett till författandet av boken "Börsen för Alla", en omfattande guide som syftar till att demystifiera aktiemarknaden och göra investeringar mer tillgängliga för en bredare publik. Utöver min karriär inom finans, har jag utvecklat en plattform som poddare där jag delar insikter och diskuterar aktuella ämnen inom ekonomi och investeringar. Denna plattform har blivit en viktig resurs för lyssnare som söker vägledning och inspiration inom ekonomi. Som trebarnsfar förstår jag vikten av ekonomisk säkerhet och stabilitet för familjer. Detta personliga perspektiv har gett mig en djupare förståelse för de utmaningar och möjligheter som individer möter i sin ekonomiska resa. Mitt primära mål är att göra ekonomi mer tillgänglig och begriplig för alla. Genom mina erfarenheter, både professionellt och som familjefar, strävar jag efter att vägleda andra mot ekonomisk medvetenhet och stabilitet. Jag inbjuder alla att följa med mig på denna resa, där vi tillsammans utforskar vägen mot en sundare och mer välinformerad ekonomisk framtid.

Lämna en kommentar