Bufab Q4 rapport

Bufab, en ledande leverantör inom leveranskedjan och C-Parts, rapporterade en framgångsrik avslutning på 2023 med rekordhöga resultat, trots en minskad efterfrågan under det fjärde kvartalet.

Vill du läsa de allra senaste nyheterna har vi summerat dessa här.

Fjärde kvartalets finansiella översikt

Nettoomsättning: Minskade med 6 procent till 1 943 miljoner SEK, med en organisk tillväxt på -9 procent. Orderingången var dock något högre än nettoomsättningen.

Justerat EBITA: Låg på 229 miljoner SEK, jämfört med 239 miljoner SEK året innan, vilket resulterade i en förbättrad rörelsemarginal på 11,8 procent.

Rörelseresultatet (EBITA): Föll till 181 miljoner SEK från 242 miljoner SEK, och rörelsemarginalen minskade till 9,3 procent.

Resultat per aktie: Minskade med 48 procent till 1,87 SEK.

Operativt kassaflöde: Ökade betydligt till 359 miljoner SEK, med en kassakonvertering på 188 procent.

Nettolåneskuld/EBITDA: Förbättrades till 2,6 från 3,2.

Helårsresultat 2023

För hela 2023 uppgick Bufabs nettoomsättning till 8 680 miljoner SEK, en ökning med 3 procent från föregående år, trots en organisk tillväxt på -6 procent. Justerat EBITA för året var 1 121 miljoner SEK, och bolaget levererade sin högsta omsättning och rörelseresultat hittills.

Strategiska framsteg och marknadsposition

Bufab har under året implementerat sin nya strategi framgångsrikt, vilket har lett till en högre värdeskapande mot kunder, förbättrad kund- och produktmix samt effektivare hantering av rörelsekapitalet. Dessa insatser har resulterat i rekordhög rörelsemarginal och det starkaste kassaflödet i företagets historia, vilket visar Bufabs motståndskraft i en utmanande marknad.

Under det fjärde kvartalet upplevde företaget en lägre efterfrågan, särskilt inom Segment East och UK/North America, påverkat av branscher som tidigare gynnats under pandemin. Trots detta fortsatte Bufab att stärka sin bruttomarginal tack vare en effektiv kund- och produktmix.

Med en diversifierad kundbas och en strategi väl anpassad för framtiden är Bufab väl positionerat för att hantera osäkerheten i den globala marknaden. Den uppdaterade strategin och det höjda lönsamhetsmålet från 12 till 14 procent speglar företagets ambition att fortsätta växa lönsamt.

Framtidsutsikter

Bufab ser positivt på 2024, med fokus på att exekvera sin strategi, öka marknadsandelar, förbättra marginaler och leverera starkt kassaflöde. Med en starkare position jämfört med början av 2023 och ett alltmer relevant erbjudande till kunder, är Bufab redo att möta framtiden.


Skrivet av Mohammed Salih

Som en hängiven investerare med flera års erfarenhet inom finansbranschen, har jag en djupgående förståelse för marknadens dynamik och investeringsstrategier. Min kunskap och passion för finans har lett till författandet av boken "Börsen för Alla", en omfattande guide som syftar till att demystifiera aktiemarknaden och göra investeringar mer tillgängliga för en bredare publik.

Lämna en kommentar