Coor Q4 rapport

Coor Service Management avslutade 2023 med positiva resultat, fortsatt tillväxt och strategiska framgångar över hela den nordiska marknaden. Trots utmaningar lyckades företaget förbättra sitt resultat och fortsätta sin expansionskurs.

Vill du läsa de allra senaste nyheterna har vi summerat dessa här.

Fjärde kvartalet i siffror

Nettoomsättning: Ökade till 3 287 miljoner SEK jämfört med 3 088 miljoner SEK året innan, med en organisk tillväxt på 3 procent, förvärvad tillväxt på 3 procent och inga valutaeffekter.

Justerat EBITA: Stärktes till 166 miljoner SEK från 153 miljoner SEK, med en rörelsemarginal på 5,1 procent.

EBIT: Nådde 86 miljoner SEK, ned från 97 miljoner SEK.

Resultat efter skatt: Föll till 30 miljoner SEK från 54 miljoner SEK.

Resultat per aktie: Minskade till 0,3 SEK från 0,6 SEK.

Utdelning: Styrelsen föreslår en utdelning om 3,00 SEK per aktie för 2023, inklusive en extra utdelning på 0,60 SEK.

Helårsöversikt

Under 2023 uppgick Coors nettoomsättning till 12 443 miljoner SEK, upp från 11 789 miljoner SEK året innan. Företaget rapporterade en organisk tillväxt på 2 procent, förvärvad tillväxt på 2 procent och en positiv valutaeffekt på 1 procent.

Justerat EBITA och EBIT minskade jämfört med föregående år, medan resultatet efter skatt och resultat per aktie visade på en nedgång. Kassagenereringen för helåret var 86 procent, något lägre än året innan.

VD AnnaCarin Grandins kommentarer

AnnaCarin Grandin, VD och koncernchef för Coor, uttryckte tillfredsställelse med kvartalets tillväxt på 6 procent, vilket bidrog till att företaget stärkte sin position på den nordiska FM-marknaden. Grandin betonade framgången med nya affärer och förvärv som mer än väl kompenserade för förlusten av ett större kontrakt.

Grandin lyfte fram den organiska tillväxten på 15 procent i Norge och den starka utvecklingen i Sverige, där nya kontrakt och förvärv stärkte verksamheten. Hon nämnde också framgångsrika kontraktsförlängningar och ett åtgärdsprogram som bidragit till förbättrat rörelseresultat.

Säkerhetskulturen inom Coor har stärkts, vilket resulterat i en minskning av skadefrekvensen till den lägsta nivån någonsin. Grandin betonade även Coors starka värdeerbjudande och innovationer, såsom SmartLighting-tjänsten, som bidrar till minskad energiförbrukning och ökat välmående på arbetsplatser.

Förändringar i koncernledningen och nya tillsättningar i Sverige och Norge markerar inledningen på ett spännande år för Coor, med goda utsikter och stark positionering för framtiden. Grandin avslutade med att tacka Coors kunder för deras förtroende och medarbetare för deras insatser under ett år av tillväxt och omställningar.


Skrivet av Mohammed Salih

Som en hängiven investerare med flera års erfarenhet inom finansbranschen, har jag en djupgående förståelse för marknadens dynamik och investeringsstrategier. Min kunskap och passion för finans har lett till författandet av boken "Börsen för Alla", en omfattande guide som syftar till att demystifiera aktiemarknaden och göra investeringar mer tillgängliga för en bredare publik.

Lämna en kommentar