Sobi Q4 rapport

Sobi, ett företag specialiserat på specialistläkemedel, rapporterade ett resultat för det fjärde kvartalet som låg under analytikernas förväntningar, trots en försäljning i linje med prognoserna. Inget utdelningsförslag har lämnats för 2023.

Vill du läsa de allra senaste nyheterna har vi summerat dessa här.

Resultatöversikt för det fjärde kvartalet

  • Omsättning: Uppnådde 6 844 miljoner kronor, vilket är något över den förväntade siffran på 6 812 miljoner kronor.
  • Rörelseresultat: Landade på 1 610 miljoner kronor, under analytikernas estimat på 2 005 miljoner kronor.
  • Justerad EBITA: Resultatet nådde 2 586 miljoner kronor, jämfört med det förväntade 2 869 miljoner kronor.
  • Vinst per aktie: Avslutade på 3,02 kronor, ned från 4,47 kronor under motsvarande period föregående år.
  • Kassaflöde: Från den löpande verksamheten uppgick till 1 073 miljoner kronor.

Framtidsutsikter för 2024

Sobi förutspår att intäkterna kommer att öka med ett högt ensiffrigt procenttal vid fasta växelkurser. Företaget förväntar sig att den justerade EBITA-marginalen kommer att ligga i det 30-procentiga medeltalet av intäkterna, vilket är något under analytikernas förväntade marginal på 37,5 procent för 2024.

Produktförsäljning och strategisk utveckling

Försäljningen av hematologiläkemedlet Elocta nådde 1 323 miljoner kronor, över analytikernas förväntningar på 1 247 miljoner kronor. Däremot kom försäljningen av Alprolix in på 555 miljoner kronor, något under de väntade 563 miljoner kronorna.

VD Guido Oelkers uttrycker särskild tillfredsställelse med utvecklingen av Sobis strategiska portfölj, som under kvartalet stod för 40 procent av intäkterna, jämfört med 18 procent för ett år sedan.


Skrivet av Mohammed Salih

Som en hängiven investerare med flera års erfarenhet inom finansbranschen, har jag en djupgående förståelse för marknadens dynamik och investeringsstrategier. Min kunskap och passion för finans har lett till författandet av boken "Börsen för Alla", en omfattande guide som syftar till att demystifiera aktiemarknaden och göra investeringar mer tillgängliga för en bredare publik.

Lämna en kommentar