Sivers Semiconductors Q4 rapport

Sivers Semiconductors visar på en positiv trend genom att minska sin förlust och öka sin omsättning under det fjärde kvartalet 2023. Trots detta och den starka tillväxten under året, har styrelsen beslutat att inte dela ut någon vinst till aktieägarna. Framåtblickande planer inkluderar fortsatta förhandlingar om finansiering för att stödja företagets verksamhet under det kommande året.

Vill du läsa de allra senaste nyheterna har vi summerat dessa här.

Förbättrad ekonomisk prestation

Sivers Semiconductors lyckades minska sin resultatförlust till -33,8 miljoner kronor, en förbättring från föregående års -41,8 miljoner kronor under samma period. Företaget noterade även ett uppåtgående justerat EBITDA-resultat på 21,0 miljoner kronor, vilket är en betydande vändning från föregående års -16,9 miljoner kronor.

Nettoresultatet efter skatt landade på -46,4 miljoner kronor, jämfört med -38,2 miljoner kronor året innan, medan nettoomsättningen ökade till 73,9 miljoner kronor från 49,8 miljoner kronor.

Inga planer på utdelning

Trots den förbättrade ekonomiska prestationen har styrelsen beslutat att inte föreslå någon utdelning för perioden.

Utsikter och framtidsplaner

I början av året förutspådde Sivers en intäktsökning på mellan 65 och 75 procent för helåret 2023 jämfört med 2022, en prognos som överträffades då nettoomsättningen faktiskt ökade med 71 procent i fasta valutakurser under året.

Företaget justerade tidigare sin intäktsväxtprognos från en 100-procentig ökning till den nuvarande nivån, vilket delvis förklaras av att en chiporder värd cirka 20-25 miljoner kronor som var planerad för leverans under det fjärde kvartalet istället har skjutits upp till 2024.

VD Anders Storm meddelar att Sivers förhandlar om en utökad lånefacilitet på 50 miljoner kronor från befintliga långivare, vilket förväntas täcka företagets finansiella behov under 2024 utan att behöva ytterligare kapital från aktieägarna.


Skrivet av Mohammed Salih

Som en hängiven investerare med flera års erfarenhet inom finansbranschen, har jag en djupgående förståelse för marknadens dynamik och investeringsstrategier. Min kunskap och passion för finans har lett till författandet av boken "Börsen för Alla", en omfattande guide som syftar till att demystifiera aktiemarknaden och göra investeringar mer tillgängliga för en bredare publik.

Lämna en kommentar