AstraZeneca Q4 rapport

AstraZeneca summerar 2023 som ett år av betydande ekonomisk prestation och vetenskapliga framsteg. Med en tvåsiffrig tillväxt och strategiska investeringar i forskning, stärker företaget sin grund för framtida framgångar.

Sammanfattning av ekonomiska resultat 2023

Totala intäkter: Uppgick till 45 811 miljoner USD, en ökning med 6% i fasta valutakurser, trots en minskning från covid-19 läkemedel på 3 736 miljoner USD.

Produktförsäljning: Exklusive covid-19 läkemedel steg försäljningen med 14%, med tvåsiffrig tillväxt inom Onkologi, CVRM, R&I och Sällsynta sjukdomar.

Bruttomarginal: För kärnverksamheten ökade till 82%, vilket reflekterar en försäljningsminskning av covid-19 läkemedel med lägre marginal.

Rörelsemarginal: Ökade med två procentenheter till 32%, delvis tack vare vinst från uppdaterade avtalsförhållanden för Beyfortus.

Skattesats: För kärnverksamheten låg på 17%, med en kvartalsskattesats på 10% efter justeringar.

Vinst per aktie: För kärnverksamheten steg med 15% till 7,26 USD.

Utdelning: Andra halvårets utdelning på 1,97 USD per aktie, totalt 2,90 USD för helåret 2023.

Vetenskapliga och kommersiella framsteg

Under året nådde AstraZeneca flera milstolpar, inklusive godkännanden av tre nya läkemedelssubstanser: Truqap, Wainua och Voydeya. Dessa framsteg understryker företagets engagemang för att utveckla behandlingar som adresserar omet behov inom diverse terapiområden.

Framtidsutsikter

För 2024 förutspår AstraZeneca ytterligare tillväxt med en ”low double” till ”low teens” procentsats i fasta valutakurser för både totala intäkter och vinst per aktie. Denna tillväxt drivs av fortsatt användning av företagets läkemedel globalt och en växande portfölj av godkända produkter.

Koncernchef Pascal Soriot uttrycker optimism inför framtiden, med hänvisning till AstraZenecas differentierade portfölj, globala räckvidd och omfattande forskningsportfölj som grunden för att fortsätta leverera industriledande tillväxt.

Viktiga insikter

AstraZeneca står inför ett spännande år 2024, med en fortsatt stark tillväxtbana.

Investeringar i forskning och utveckling, särskilt inom antikroppskonjugat och cellterapier, lägger en solid grund för långsiktiga framgångar.

Företagets förmåga att navigera i valutakursförändringar och behålla en stabil skattesats kommer att vara avgörande för framtida resultat.

AstraZeneca fortsätter att visa på sitt åtagande att förbättra patienters hälsa globalt genom innovation och vetenskaplig excellens, samtidigt som man levererar stark ekonomisk tillväxt.


Skrivet av Mohammed Salih

Som en hängiven investerare med flera års erfarenhet inom finansbranschen, har jag en djupgående förståelse för marknadens dynamik och investeringsstrategier. Min kunskap och passion för finans har lett till författandet av boken "Börsen för Alla", en omfattande guide som syftar till att demystifiera aktiemarknaden och göra investeringar mer tillgängliga för en bredare publik.

Lämna en kommentar