Ambea Q4 rapport

Ambea, en ledande aktör inom omsorgstjänster, visar på en stark avslutning av 2023 med ökat ebita-resultat och nettoomsättning. Företaget förutspår ytterligare marginalförbättringar och planerar för aktivitet på förvärvsmarknaden.

Vill du läsa de allra senaste nyheterna har vi summerat dessa här.

Finansiella höjdpunkter för fjärde kvartalet

  • EBITA-resultatet ökade markant till 286 miljoner SEK, jämfört med 170 miljoner SEK under samma period föregående år.
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 264 miljoner SEK, en ökning från 140 miljoner SEK.
  • Nettoomsättningen steg till 3 412 miljoner SEK från 3 225 miljoner SEK.
  • Utdelningen för helåret 2023 föreslås öka till 1:50 SEK per aktie, upp från 1:25 SEK per aktie.

Operativa framsteg och framtidsutsikter

Ambeas VD, Mark Jensen, betonar bolagets viktiga samhällsuppgift och hur riktade investeringar, fokus på omsorgstagare och medarbetare samt ökad efterfrågan och operationella förbättringar bidrar till de positiva resultaten. En signifikant del av de förväntade marginalförbättringarna antas komma från Vardaga, Altiden och Stendi.

Under det fjärde kvartalet uppnådde Stendi en hög beläggning som överträffade bolagets förväntningar, vilket bidrog till det positiva resultatet. Ambea siktar på ytterligare marginalförbättringar genom att fortsätta fokusera på sina kärnverksamheter och genomföra operationella effektiviteter.

Förvärvsstrategin framhålls som en central del av Ambeas tillväxtstrategi för framtiden. Med ökad aktivitet på förvärvsmarknaden planerar Ambea att vara aktiv under året och utforska möjligheter för kvalitativa och kompletterande förvärv.


Skrivet av Mohammed Salih

Som en hängiven investerare med flera års erfarenhet inom finansbranschen, har jag en djupgående förståelse för marknadens dynamik och investeringsstrategier. Min kunskap och passion för finans har lett till författandet av boken "Börsen för Alla", en omfattande guide som syftar till att demystifiera aktiemarknaden och göra investeringar mer tillgängliga för en bredare publik.

Lämna en kommentar