Vad är ett ISK?

Investeringssparkonto (ISK), hur fungerar det? Vilka för- och nackdelar finns det och hur beskattas det?

Investeringssparkonto, eller ISK, är en populär sparform i Sverige som har lockat många investerare sedan det introducerades 2012. ISK erbjuder en förmånlig skattebehandling och är en relativt enkel sparform att använda. I den här artikeln kommer vi att utforska ISK i detalj, inklusive dess fördelar, nackdelar och hur det beskattas.

Vad är ISK?

Investeringssparkonto är en typ av värdepapperskonto där du kan investera i en mängd olika finansiella instrument, inklusive aktier, fonder och obligationer. Det skapades med syftet att uppmuntra långsiktigt sparande genom att erbjuda en enklare och mer fördelaktig skattebehandling än traditionella värdepapperskonton.

Fördelar med ISK

 1. Förmånlig skattebehandling: En av de mest lockande aspekterna av ISK är dess skattebehandling. Istället för att betala skatt på vinsten vid varje försäljning eller utdelning, betalar du en årlig schablonskatt baserad på värdet av ditt konto.
 2. Enkelhet: ISK är relativt enkelt att använda. Du behöver inte deklarera dina vinster och förluster i realtid, vilket minskar den administrativa bördan. Utan allt förtryckts i skattedeklarationen.
 3. Diversifieringsmöjligheter: Du kan investera i olika tillgångsslag utan större begräsningar, vilket ger dig möjlighet att diversifiera din portfölj och minska riskerna.

Nackdelar med ISK

 1. Du kan inte göra förlustavdrag: Om du gör en dålig investering och förlorar pengar på ditt ISK-konto kan du inte dra av förlusten från din skatt som du skulle kunna med andra investeringar.
 2. Årlig skatt: Skatten på ISK beräknas årligen baserat på värdet av ditt konto, oavsett om du har gjort vinst eller förlust under året.

Hur öppnar man ett ISK?

Att öppna ett ISK är en ganska enkel process. Här är de grundläggande stegen:

 1. Välj en bank eller mäklarfirma: Först måste du välja en bank eller mäklarfirma som erbjuder ISK-konton.
 2. Dokumentation och identifiering: Fyll i de nödvändiga dokumenten och identifiera dig enligt bankens krav.
 3. Placera dina pengar: När ditt ISK-konto är öppnat kan du börja placera dina pengar i de finansiella instrument du väljer.

Hur skattas ISK?

Skatten på Investeringssparkonto (ISK) är relativt enkel att förstå, men det är viktigt att veta hur den beräknas för att kunna planera ditt sparande på bästa sätt. Skatten på ISK baseras på ett schablonvärde och är inte direkt kopplad till din faktiska avkastning. Här är en närmare titt på hur skatten fungerar, inklusive räkneexempel:

Schablonberäkning:

 • Skatten på ISK beräknas som genomsnittet av ditt kontovärde under året.
 • För att räkna ut detta används statslåneräntan den 30 november föregående år som grund, plus en extra procentenhet.
 • Om statslåneräntan är mycket låg finns det dock ett golv på 1,25 procent.

Räkneexempel: Låt oss använda följande siffror som exempel:

 • Statslåneränta: 0,5%
 • Extra procentenhet: 1%
 • Genomsnittligt kapital på ditt ISK: 100 000 kr

Beräkning:

 1. Statslåneränta + Extra procentenhet = 0,5% + 1% = 1,5%
 2. Genomsnittligt kapital * (1,5% * 30%) = 100 000 kr * (0,015 * 0,30) = 450 kr i skatt.

I det här exemplet skulle du behöva betala 450 kr i skatt för det aktuella året, oavsett om du har gjort en vinst eller förlust med dina investeringar.

Det intressanta att notera är att skatten på ISK inte är direkt kopplad till din avkastning. Det innebär att du kan handla och byta investeringar inom ditt ISK utan att påverka den årliga skatten. Istället baseras skatten på det genomsnittliga värdet av ditt konto under året.

Avkastningen på ditt ISK kan ändå vara en viktig faktor att överväga eftersom en högre avkastning kan leda till en ökning av det genomsnittliga kapitalet på ditt konto över tid, vilket i sin tur kan påverka den årliga skatten.

Skatt på utdelning och ägande av utländska utdelningsbolag på ISK

När det gäller utdelningar från svenska bolag på ett ISK-konto är de skattefria. För utländska utdelningsbolag kan skattebehandlingen vara mer komplex. Vissa länder har avtal om att minska källskatten på utdelningar till svenska investerare, medan andra länder kan ta ut högre skattesatser.

Det är viktigt att förstå skattereglerna för de specifika utländska bolag du äger i ditt ISK. Vill man underlätta sitt sparande i utländska utdelningsbolag finns alltid kapitalförsäkring som ett bra alternativ.

Här kan du alltid jämföra ISK och AF för att se vad som passar just ditt sparande!


Skrivet av Mohammed Salih

Som en hängiven investerare med flera års erfarenhet inom finansbranschen, har jag en djupgående förståelse för marknadens dynamik och investeringsstrategier. Min kunskap och passion för finans har lett till författandet av boken "Börsen för Alla", en omfattande guide som syftar till att demystifiera aktiemarknaden och göra investeringar mer tillgängliga för en bredare publik.

Lämna en kommentar