ISK eller AF – en jämförelse för ditt sparande

När det kommer till att investera i aktier och fonder är Investeringssparkonto (ISK) och Aktie- och Fondkonto (AF) två av de mest populära alternativen i Sverige. i detta inlägg kommer vi att granska båda dessa sparformer i detalj för att hjälpa dig att fatta det bästa beslutet för din ekonomiska framtid.


Investeringssparkontot (ISK) – 10 år av framgång:


Investeringssparkontot gjorde en stark entré på den svenska spararenan år 2012, och det firar nu 10 år av framgång. ISK-initiativet skapades av Aktiespararna med ett mål om att öka långsiktigt sparande genom att göra det enklare och mer kostnadseffektivt.

Istället för en fast skatt på realiserade vinster, användes en fast schablon baserad på kontots genomsnittliga värde, vilket gjorde deklarationen enklare. Även om skattesatserna höjdes något 2018, har ISK i de flesta fall varit fördelaktigt för småsparare som investerar i aktier och fonder.

Aktie- och fondkonto (AF) – den klassiska kontoformen:

Å andra sidan har vi Aktie- och fondkonto (AF), även känt som depå, som är den klassiska kontoformen. Här betalar du endast skatt när du väljer att realisera vinster, och du har möjlighet att kvitta vinster och förluster. Med en fast skattesats på 30 procent, ger detta en viss förutsägbarhet. I allt väsentligt liknar dessa två kontoformer varandra. Detta görs årligen i samband med skattedeklarationen och görs såklart via Skatteverkets hemsida.

Vilken ger lägst skatt?

Vilket sparalternativ som ger lägst skatt beror i stor utsträckning på din avkastning och hur länge du planerar att äga dina investeringar. ISK-skatt beräknas som genomsnittet av ditt kontovärde multiplicerat med statslåneräntan den 30 november året innan + 1 procentenhet, med ett golv på 1,25 procent om statslåneräntan är mycket låg. Därefter beskattas hela kapitalet med 30 procent av schablonbeloppet som beror på statslåneräntan.

Exempel:

  • Statslåneränta: 0,5% + 1 procentenhet = 1,5%
  • Genomsnittligt kapital: 100 000 kr
  • Beskattning: 100 000 kr * (1,5% * 30%) = 450 kr i skatt

På ett ISK baseras inte skatten på ägandets längd, vilket ger dig friheten att handla utan att öka din skatt.

Handel och avkastning: avgörande faktorer

På ett Aktie- och fondkonto spelar det ingen roll hur mycket pengar som finns på kontot, och orealiserade pengar beskattas inte. Skatten beror istället på avkastningen. Om du säljer och köper nya aktier påverkar detta beskattningen.

Exempel:

  • Belopp på kontot vid årets början: 90 000 kr
  • Aktierna stiger och värdet vid årets slut: 100 000 kr
  • Realiserad vinst: 10 000 kr
  • Beskattning: 10 000 kr * 30% = 3 000 kr

Lönsamt vid hög avkastning:

Förståelsen för när Investeringssparkontot (ISK) blir särskilt lönsamt är avgörande för att utvärdera dess fördelar. ISK visar sin styrka när din portfölj genererar en hög avkastning. Detta beror på att skatten på ISK inte direkt är kopplad till din avkastning. Istället baseras skatten på ett schablonbelopp, vilket innebär att du inte betalar mer skatt bara för att dina investeringar presterar väl.

Särskilt intressant är när avkastningen överstiger statslåneräntan + 1 procentenhet. Detta innebär att om statslåneräntan är 1 procent, blir ISK lönsamt när din portföljavkastning överstiger 2 procent. Vid sådana förhållanden har ISK en skattemässig fördel som kan öka din totala avkastning.


Då är AF ett bättre alternativ:

På lång sikt, när du tittar på din investeringshorisont och ränta-på-ränta-effekten, kan Aktie- och fondkonto (AF) ibland vara det bättre alternativet. Det finns flera faktorer som kan påverka detta beslut.

För det första, när du planerar att spara över en längre tid och låta dina investeringar växa över flera år, kan ränta-på-ränta-effekten spela en viktig roll. AF tillåter dig att skjuta upp beskattningen tills du väljer att realisera vinster, vilket kan leda till en betydande fördel över tid.

För det andra kan valet av investeringar påverka. Om du överväger att investera i värdepapper med en förväntad låg avkastning, som räntefonder eller blandfonder, kan dessa vara bättre lämpade för AF. Eftersom dessa investeringar genererar mindre kapitalvinst, minskar skattekonsekvenserna.

ISK vs. AF – Vad ska du välja?

Valet mellan Investeringssparkonto (ISK) och Aktie- och Fondkonto (AF) är en viktig beslutsprocess för ditt sparande. Det finns ingen definitivt rätt eller fel svar, utan ditt val bör baseras på din personliga ekonomiska situation, investeringsmål och tidsram.

I denna jämförelse har vi granskat skatteregler, avkastningsscenarier och långsiktiga faktorer som påverkar ditt val. Det är viktigt att du grundligt överväger dina mål och räknat på detta.

För att göra det mer konkret och anpassat till din unika situation, kan du använda sparkalkylatorn som Stefan Thelenius har trixat ihop. För att göra egna beräkningar och analysera olika scenarier.


Skrivet av Mohammed Salih

Som en hängiven investerare med flera års erfarenhet inom finansbranschen, har jag en djupgående förståelse för marknadens dynamik och investeringsstrategier. Min kunskap och passion för finans har lett till författandet av boken "Börsen för Alla", en omfattande guide som syftar till att demystifiera aktiemarknaden och göra investeringar mer tillgängliga för en bredare publik.

Lämna en kommentar