Vad är kapitalförsäkring?

Kapitalförsäkring (KF): fördelar, nackdelar och beskattning

Sparande är en viktig del av vår ekonomiska framtid, och kapitalförsäkringar är en investeringssparform som förtjänar uppmärksamhet. Men vad är egentligen en kapitalförsäkring, och hur fungerar den? I denna utförliga artikel kommer vi att utforska konceptet kapitalförsäkring, granska dess fördelar och nackdelar, diskutera skatteaspekter, och fundera över när och för vem detta sparalternativ är mest lämpligt.

Vad är en kapitalförsäkring (KF)?

En kapitalförsäkring är en flexibel sparform som lockar de som har en långsiktig investeringsstrategi. Den kan liknas vid ett skal där du kan placera olika tillgångar, såsom aktier och fonder, samt andra värdepapper. Det som gör kapitalförsäkringar särskilt attraktiva är den enkla hanteringen.

Du slipper deklarera varje köp och försäljning och behöver inte oroa dig för att betala vinstskatt när du väljer att ta ut dina pengar. Istället beskattas du med en kvartalsvis schablonmässig avkastningsskatt (skatten för 2023 motsvarar en skattesats på 0,882 procent 30 % på 2,94 procent). vilket ger dig en smidig skattemässig hantering under hela sparandets bindningstid. Precis som på ett ISK.

Skattefrågor i kapitalförsäkringar

En viktig aspekt att överväga är skattefrågor när du investerar i kapitalförsäkringar. Om du har utländska aktier som genererar utdelning i din kapitalförsäkring, kommer utländsk källskatt att dras direkt från försäkringen när utdelningen betalas ut. Vanligtvis är den utländska källskatten 15 %, men det är viktigt att vara medveten om att procentsatsen kan variera beroende på Sveriges avtal med det aktuella landet.

Däremot beskattas inte utdelningar från svenska aktier som du placerat i en kapitalförsäkring med den vanliga 30 % skattesatsen, som skulle ha gällt om de varit placerade på ett aktie- och fondkonto. Det beror på att kapitalförsäkringen schablonbeskattas och utdelningens värde i detta fall tillskrivs kapitalförsäkringens värde.

Varianter av Kapitalförsäkringar

Kapitalförsäkringar finns i tre huvudsakliga varianter: fondförsäkring, depåförsäkring och traditionell försäkring. Det är viktigt att noggrant överväga dessa alternativ eftersom avgifter och villkor varierar. Här är en översikt över varje variant:

  • Fondförsäkring: Den här typen av kapitalförsäkring är vanlig i Sverige, och den passar bra för de som är bekanta med fondinvesteringar. Du har möjlighet att själv bestämma din risknivå när du väljer dina fonder. Värdet på din fondförsäkring speglar utvecklingen i de fonder du valt, och det finns ingen garanti för att du får tillbaka det investerade kapitalet.
  • Depåförsäkring: Med en depåförsäkring har du fullständig kontroll över hur du placerar ditt kapital i exempelvis aktier, fonder och andra värdepapper. Det är ett flexibelt alternativ som kan ersätta eller komplettera ett investeringssparkonto (ISK). Det är dock viktigt att notera att du inte har rösträtt på aktier som du har i en kapitalförsäkring. Du kan bara sätta in eller ta ut pengar, och överföring av värdepapper till eller från försäkringen är inte möjlig. Men du har möjlighet att bestämma vad som ska hända med dina tillgångar om du avlider genom att välja förmånstagare.
  • Traditionell försäkring: Denna typ av kapitalförsäkring erbjuds ofta av försäkringsbolag och innebär att ditt kapital investeras i en blandning av räntebärande värdepapper, aktier och fastigheter. Den ger vanligtvis en viss garanti för ditt sparande, och garantisumman beräknas utifrån dina insättningar. Detta innebär att du får ett garantibelopp när försäkringen löper ut och din investering betalas ut.

När passar kapitalförsäkring?

En kapitalförsäkring passar en bred målgrupp, och dess användningsområden är många. De vanligaste användningarna inkluderar långsiktigt sparande, där aktier och fonder ofta är de mest förekommande tillgångarna. Kapitalförsäkringar är också idealiska för föräldrar som sparar till sina barn och vill säkerställa att pengarna betalas ut vid en särskild tidpunkt i framtiden. Det kan vara att försäkringen överförs till barnet när de når en viss ålder eller att utbetalningar görs på löpande basis. För de som planerar sin pension kan kapitalförsäkringar vara fördelaktiga, eftersom de erbjuder regelbundna utbetalningar som kan jämnt ut ekonomin under pensionstiden.

Smidigt sparande för framtiden

En kapitalförsäkring är perfekt om du sparar för dina barns framtid och vill att de ska ha tillgång till de medel du har satt undan vid en specifik tidpunkt. Du kan välja att öppna försäkringen i ditt eget namn och sedan överföra ägandeskapet till ditt barn när de når en viss ålder. Alternativt kan du välja att öppna kapitalförsäkringen direkt i barnets namn och bestämma när utbetalningarna ska börja. Detta ger dig som förälder en stark kontroll över pengarna och flexibilitet när det gäller att bestämma när och hur dina barn får tillgång till sparandet. Om du har flera barn kan du också använda en och samma försäkring för att se till att alla barn får en lika stor andel när pengarna väl betalas ut. Dessutom kommer barnens sparkapital att utvecklas på samma sätt eftersom de ingår i samma försäkring.

Utjämna din pension

Att inkludera en kapitalförsäkring som en del av din pensionssparande är en klok strategi. Det är viktigt att ta hänsyn till din allmänna pension, eventuell tjänstepension och andra privata sparalternativ när du planerar för din framtidsekonomi. Vad som gör kapitalförsäkringar särskilt lockande för pensionssparande är möjligheten till regelbundna utbetalningar som kan jämna ut dina ekonomiska behov när du går i pension. Du har möjlighet att själv bestämma utbetalningsbelopp, period och destination, till exempel direkt till ditt lönekonto. När du planerar din pension är det klokt att räkna ut hur länge du förväntar dig att behöva inkomster och använda detta som underlag för att fastställa dina mål för sparandet.


Skrivet av Mohammed Salih

Som en hängiven investerare med flera års erfarenhet inom finansbranschen, har jag en djupgående förståelse för marknadens dynamik och investeringsstrategier. Min kunskap och passion för finans har lett till författandet av boken "Börsen för Alla", en omfattande guide som syftar till att demystifiera aktiemarknaden och göra investeringar mer tillgängliga för en bredare publik.

Lämna en kommentar