Positiv öppning väntas för Stockholmsbörsen idag Fredag

Morgonrapport för Stockholmsbörsen, 8:e Mars 2024

Inför öppningen av Stockholmsbörsen ser vi en positiv ton på de globala marknaderna, vilket signalerar en uppgång vid starten av handelsdagen.

Denna optimism drivs av flera faktorer, däribland duvaktiga signaler från centralbanker världen över, inklusive det senaste från Federal Reserve och Europeiska centralbanken.

Särskilt kommentarer om potentiella räntesänkningar har fått marknaden att röra sig uppåt, med starka prestationer i USA som indikation.

Händelser och rapporter

  • 08:00: Vice riksbankschef Anna Breman talar om det ekonomiska läget och penningpolitik.
  • 08:15: Sectra rapporterar Q3.
  • 08:30: SCB publicerar produktionsvärdeindex, BNP-indikator, industriorder och hushållens konsumtion för januari.
  • 14:30: USA:s arbetsmarknadsrapport för februari publiceras.

Aktierekommendationer

  • Citigroup har höjt sin riktkurs för Handelsbanken till 121 kronor (108) och för SEB till 156 kronor (135). Båda bankerna får fortsatt en neutral rekommendation.
  • Citigroup har sänkt sin riktkurs för Swedbank till 251 kronor (262), med en upprepad köprekommendation.
  • BNP Paribas har höjt riktkursen för EQT till 400 kronor (360), och upprepar outperform.

Bolagsrapporter

På den svenska börsen väntar vi på rapport från Sectra vid 08:15.

Makroekonomiska Händelser

Dagen inleds med ett tal från vice riksbankschefen Anna Breman om ekonomiskt läge och penningpolitik, parallellt med släpp av data om Sveriges industriproduktion och BNP för januari.

Internationellt fokus ligger på USA:s jobbmarknadsdata och genomsnittlig timlön som släpps vid 14:30, samt rapporter från Commodity Futures Trading Commission under eftermiddagen och kvällen.

Makrostatistik för 2024-03-06

StatistikTidpunktLand
Hushållens konsumtion januari00:30Japan
Bytesbalans januari00:30Japan
Mäklarstatistik februari06:00Sverige
Produktionsvärdeindex januari08:00Sverige
BNP-indikator januari08:00Sverige
Industriorder januari08:00Sverige
Hushållens konsumtion januari08:00Sverige
Industriproduktion januari08:00Tyskland
PPI januari08:00Tyskland
BNP (def) 4 kv11:00EMU
Sysselsättning 4 kv11:00EMU
Sysselsättning februari14:30Kanada
Sysselsättning februari14:30USA
Makrostatistik för 2024-03-06

Analys inför börsöppning

Marknadsreaktioner och Strategier

Den positiva stämningen på de globala marknaderna tillsammans med duvaktiga signaler från centralbanker ger en god grund för en stark öppning på Stockholmsbörsen.

Investerares fokus kommer särskilt att ligga på makroekonomisk data från Sverige och USA, vilket kan ge ytterligare riktning under dagen.

Den detaljerade uppgången i råvarupriser och potentiella räntesänkningar skapar intressanta investeringsmöjligheter, särskilt inom basmetallsektorn och guld.

Sektoranalys och Framtidsutsikter

Den teknologitunga sektorn, exemplifierad av starka prestationer från bolag som Nvidia, kan fortsätta att dra nytta av marknadens positiva sentiment.

Samtidigt bör investerare vara medvetna om eventuella volatiliteter kring olje- och energipriser.

Aktieägarvänliga initiativ, såsom utdelningar och aktieåterköp, förväntas fortsätta bidra till attraktiviteten hos bolag med starka balansräkningar.

Slutsats

Inför öppningen av Stockholmsbörsen indikerar globala och makroekonomiska faktorer en positiv start.

Investerare bör dock hålla ett öga på utvecklingen under dagen, särskilt med avseende på makroekonomisk data från Sverige och USA.

Rekommendationer och bolagsrapporter kan ge ytterligare insikter för riktade investeringsstrategier.


Skrivet av Johan

Jag har ett stort intresse för programmering och entreprenörskap samt investera pengar på olika sätt för att på så sätt skapa frihet och trygghet i min och familjens vardag.

Lämna en kommentar