Miljardförlust för SAS

Under det fjärde kvartalet i sitt brutna räkenskapsår rapporterar SAS, ett av de större nordiska flygbolagen, en förlust före skatt på 2,1 miljarder kronor. Denna siffra markerar en ökning jämfört med föregående års förlust på 1,7 miljarder kronor under samma period.

Trots de ekonomiska utmaningarna, upplevde bolaget en ökning i omsättning under kvartalet (augusti till oktober), där intäkterna steg till 12.019 miljoner kronor från föregående års 10.651 miljoner kronor. Denna ökning återspeglar delvis en återhämtning i passagerartrafiken efter pandemins nedgång.

SAS fortsätter att implementera sin kostnadsbesparingsstrategi, en del av deras omfattande plan ”SAS Forward”. Planen inkluderar stegvisa effektiviseringsåtgärder och en omstrukturering av flygplansflottan. Vissa av dessa åtgärder kommer inte att reflekteras i resultatet förrän efter den pågående rekonstruktionen enligt kapitel 11 i USA är avslutad.

Bolagets kassa vid kvartalets slut uppgick till 6.160 miljoner kronor, med ett kassaflöde från den löpande verksamheten på 81 miljoner kronor. Under kvartalet reste totalt 6,8 miljoner passagerare med SAS, och under hela räkenskapsåret uppgick passagerarantalet till 23,7 miljoner, en ökning med 33 procent jämfört med föregående år.

SAS siktar på att få sin kapitel 11-plan godkänd i början av 2024, följt av regulatoriska godkännanden och en genomförande av en företagsrekonstruktion på SAS AB-nivå. Emellertid, förväntas det inte finnas något återstående värde för de nuvarande aktieägarna när processerna är slutförda.

Analys av SAS

SAS:s Position och utmaningar

Ekonomisk Återhämtning
SAS kämpar med att återhämta sig från de ekonomiska svårigheterna förorsakade av pandemin och den ökade konkurrensen.

Effektiviseringsåtgärder
Genomförandet av SAS Forward-planen är avgörande för bolagets framtida stabilitet.

Branschtrender

  • Ökad konkurrens
    Lågprisflygbolag och nya aktörer utmanar traditionella flygbolag som SAS.
  • Miljöpåverkan
    Flygbranschen står inför ökat tryck att minska sin miljöpåverkan, vilket kan innebära ytterligare kostnader och behov av innovation.
  • Teknologiska Framsteg
    Investeringar i ny teknik och mer bränsleeffektiva flygplan är nödvändiga för att förbättra lönsamheten och minska miljöpåverkan.

Skrivet av Mohammed Salih

Som en hängiven investerare med flera års erfarenhet inom finansbranschen, har jag en djupgående förståelse för marknadens dynamik och investeringsstrategier. Min kunskap och passion för finans har lett till författandet av boken "Börsen för Alla", en omfattande guide som syftar till att demystifiera aktiemarknaden och göra investeringar mer tillgängliga för en bredare publik.

Lämna en kommentar