Börsen spås inleda försiktigt uppåt

Morgonrapport för Stockholmsbörsen, 29:e November 2023

Stockholmsbörsen väntas en öppning nära eller strax över nollstrecket, återspeglande en blandad stämning från globala marknader. Wall Street upplevde en försiktig uppgång medan Asienbörserna visar en nedåtgående tendens. Denna blandade marknadsutveckling speglar en fortsatt osäkerhet bland investerare, dels på grund av blandade signaler från Federal Reserve och dels på grund av oro inför OPEC+:s kommande möte.

Amerikanska börser steg svagt på tisdagen, drivna av ljusa konsumentdata och varierande åsikter från Federal Reserve-medlemmar om framtida räntesatser. Samtidigt indikerar råvarumarknaden en blandad utveckling, med en uppgång i oljepriserna och blandade resultat bland basmetallerna. Guldpriset fortsätter att stiga, vilket kan ses som en indikation på ökad osäkerhet och sökandet efter säkrare investeringar.

Global Marknadssammanfattning

Globala marknader visar en splittrad bild, där USA:s marknader stänger med en måttlig ökning medan Asien visar en övergripande nedåtgående riktning.

 • USA: Mindre uppgångar trots osäkerhet kring Federal Reserves räntepolitik.
 • Asien: Blandad utveckling med nedgångar i större index som Hang Seng och Nikkei 225.
 • Federal Reserve: Fortsatt fokus på centralbankens politik inför kommande inflationsdata.
 • Inflation och Räntepolitik: Investerarna avvaktar torsdagens inflationsstatistik för vidare ledtrådar om framtida räntesänkningar.

Råvarumarknaden

En blandad dag på råvarumarknaden, med stigande oljepriser men varierande resultat bland basmetallerna och en fortsatt uppgång i guldpriset.

 • Oljepriser: Ökad oro för OPEC+’s möte och produktionsstörningar i Kazakstan driver upp priserna.
 • Basmetaller: Blandade resultat med uppgångar i vissa metaller och nedgångar i andra.
 • Guldpriset: Fortsätter att stiga, vilket kan ses som ett tecken på ökad efterfrågan på säkra tillgångar i osäkra tider.
 • Råvarutrender: En översikt av de senaste rörelserna i råvarupriser och dess möjliga påverkan på marknaden.

Företagsnyheter från USA

Amerikanska bolag uppvisade varierande resultat, påverkade av både ekonomiska data och enskilda bolagsnyheter.

 • Teknologisektorn: Svag prestation från större teknikbolag som Microsoft och Apple.
 • Flygindustrin: Boeing stärktes efter positiva analytikerrekommendationer.
 • Elbilar: Tesla ökade utan specifika nyheter, med fokus på kommande lanseringar.
 • Sjukvårdssektorn: Cigna Group och Humana påverkades av rykten om en potentiell sammanslagning.

Stockholmsbörsen

Rapporter och rekommendationsändringar som väntas påverka Stockholmsbörsen idag finns nedan.

 • Rapporter: Kindred, Viaplay och flera andra bolag rapporterar.
 • Bolagsrekommendationer: Nya riktkurser och rekommendationer för bl.a. Ericsson och H&M.
 • Riktkursförändringar: Goldman Sachs sänker H&M till sälj med riktkurs 175 kronor; JP Morgan sänker Ericsson till neutral med riktkurs 61 kronor och Nokia till neutral med riktkurs 4 euro.

Makroekonomiska Händelser

Dagens makroekonomiska kalender innehåller flera viktiga rapporter som kan ge ytterligare insikter för marknaden.

 • Sverige: Statistiska centralbyrån rapporterar BNP, detaljhandelsdata och handelsbalans.
 • Eurozonen: Arbetslöshetssiffror och konsumentprisindex ger insikter i regionens ekonomiska hälsa.
 • USA: Viktiga data inkluderar PCE-prisindex, arbetslöshetsansökningar och förväntad husförsäljning.
 • Internationella data: Ytterligare data från bland annat Kanada och Italien kan påverka den globala marknadsbilden.

Denna rapport ger en omfattande överblick av dagens förväntade utveckling på Stockholmsbörsen, med fokus på globala trender, råvarumarknaden, företagsnyheter och makroekonomiska data.


Skrivet av Johan

Jag har ett stort intresse för programmering och entreprenörskap samt investera pengar på olika sätt för att på så sätt skapa frihet och trygghet i min och familjens vardag.

Lämna en kommentar