Pension 2024 ändringar

Pension 2024 – förändringar som påverkar dig född före 1988

Pensionssystemet i Sverige genomgår ständiga förändringar för att möta samhällets ekonomiska och demografiska utmaningar. Från och med den 1 januari 2024 kommer vissa justeringar att inträffa i tjänstepensionen för dem som är födda före 1988 och tillhör avdelning 2 i tjänstepensionsavtalet PA 16.

Denna artikel kommer att utforska de kommande förändringarna, vad de innebär och hur de kan påverka din pension.

Tjänstepensionen för dig född 1966 till 1987

För de som är födda mellan 1966 och 1987 finns flera viktiga ändringar i tjänstepensionen:

 1. Tjänar in till 69 år: Om du fortsätter att arbeta kommer du att tjäna in till din tjänstepension ända upp till 69 års ålder. För den förmånsbestämda delen gäller fortsatt 65 års ålder.
 2. Sjukdomsförmåner: Under de första 14 dagarna av sjukdom kommer inbetalningar till din tjänstepension baseras på din totala lön.
 3. Ny del i tjänstepensionen – Kåpan Flex: En helt ny del av tjänstepensionen kallad Kåpan Flex införs. Arbetsgivaren kommer att betala in 1,5 procent av din lön till denna del, vilken kan användas för att exempelvis minska din arbetstid innan du går i pension eller ingå som en del av din totala pension.
 4. Delpension: Det kommer inte längre vara möjligt att ansöka om delpension hos arbetsgivaren.
 5. Tidigaste uttag: Du kan tidigast ta ut tjänstepensionen från 63 år, med vissa undantag för yrkesgrupper som har rätt att gå tidigare.

Tjänstepensionen för dig född före 1966:

För de som är födda före 1966, gäller liknande förändringar som för de föregående gruppen:

 1. Tjänar in till 69 år: Du kan tjäna in till din tjänstepension fram till 69 års ålder om du fortsätter att arbeta. Den förmånsbestämda delen gäller fortfarande fram till 65 års ålder.
 2. Sjukdomsförmåner: Under de första 14 dagarna av sjukdom kommer inbetalningar till din tjänstepension baseras på din totala lön.
 3. Ny del i tjänstepensionen – Kåpan Flex: Precis som för den tidigare gruppen införs Kåpan Flex, där arbetsgivaren kommer att betala in 0,5 procent av din lön. Det kan användas för att anpassa din pension till dina behov.
 4. Delpension: Här finns en viktig skillnad – om du har eller har haft delpension kommer du inte att få Kåpan Flex-delen.
 5. Möjlighet till delpension: För de födda före 1966 finns fortsatt möjlighet att ansöka om delpension, och inbetalning till Kåpan Flex upphör om delpension beviljas.

Särskilda möjligheter för yrkesofficerer och flygförare:

Yrkesofficerer och flygförare har möjlighet att göra enskilda överenskommelser med arbetsgivaren för att skjuta upp tidigare uttag från 61 år respektive 55 år utan att minska pensionens belopp. Det är möjligt att skjuta upp uttaget i upp till 48 månader.

Prisbasbeloppet för 2024

För att förstå hur dessa förändringar påverkar pensionen är det också viktigt att titta på det uppdaterade prisbasbeloppet för 2024. Detta belopp används inom socialförsäkringen och skattesystemet och har en direkt påverkan på pensionens storlek.

Regeringen har fastställt prisbasbeloppet till 57 300 kronor och det förhöjda prisbasbeloppet till 58 500 kronor för år 2024. Denna höjning kommer att påverka flera aspekter av socialförsäkringen, inklusive sjuk- och föräldrapenning samt garantipensionen.

Effekter av prisbasbeloppshöjningen

 • Garantiersättningen i sjukersättningen höjs till 13 275 kr per månad, en ökning med 1 112 kr per månad.
 • Maximal inkomstrelaterad sjukersättning eller aktivitetsersättning höjs till 23 171 kr per månad, en ökning med 1 941 kr per månad.
 • Föräldrapenningen höjs till 1 218 kronor per dag, en ökning med 102 kronor per dag. Detta gäller även för kalenderdagsberäknad sjukpenning.

Höjningen av prisbasbeloppet är en följd av inflationen och har som mål att stödja ekonomin i en tid av hög inflation.

Förändringarna i pensionssystemet från 2024 kommer att påverka dig om du är född före 1988 och tillhör avdelning 2 i tjänstepensionsavtalet PA 16. De viktigaste ändringarna inkluderar en förlängd tid för inbetalning till tjänstepensionen och införandet av Kåpan Flex. Samtidigt har prisbasbeloppet för 2024 höjts, vilket påverkar storleken på sjuk- och föräldrapenningar samt garantipensionen. Det är viktigt att förstå dessa förändringar för att göra de bästa besluten när det kommer till din pension och ekonomi.


Skrivet av Mohammed Salih

Som en hängiven investerare med flera års erfarenhet inom finansbranschen, har jag en djupgående förståelse för marknadens dynamik och investeringsstrategier. Min kunskap och passion för finans har lett till författandet av boken "Börsen för Alla", en omfattande guide som syftar till att demystifiera aktiemarknaden och göra investeringar mer tillgängliga för en bredare publik.

Lämna en kommentar