Sänkta utdelningar


Efter flera framgångsrika år med generösa utdelningar till aktieägare kan det vara dags för en svängning på Stockholmsbörsen, sänkta utdelningar är att vänta. Analytikerna förutspår betydande utdelningssänkningar för flera framstående företag noterade på börsen. Denna utveckling kan få påverkan på investerares portföljer och har potential att ändra investeringslandskapet. Det är avgörande att förstå de förändringar som kan inträffa inom utdelningssektorn och hur de påverkar aktieägare.

Stora Enso:
Ett av de mest påtagliga exemplen på en förestående utdelningssänkning är skogs- och kartongkoncernen Stora Enso. Efter att ha delat ut 0,66 euro per aktie för 2022, förväntar sig analytikerna att utdelningen för 2023 kommer att mer än halveras till 0,29 euro. Bolaget mötte redan stora utmaningar med en minskning av det operativa rörelseresultatet med hela 93 procent under det andra kvartalet på grund av svag efterfrågan och ökande kostnader.

Basindustrijättar:
Boliden och SSAB, två av Sveriges basindustrijättar, som förra året ökade sina vinster avsevärt, förväntas nu sänka sina utdelningar med över 40 procent. För Boliden kan utdelningssänkningen vara nästan 70 procent om man räknar bort extrautdelningen från 2022. Denna förändring är ett resultat av en dämpad konjunktur, som har påverkat företagens förmåga att upprätthålla sina utdelningar på tidigare nivåer.

Byggbolag:
Byggbolag som JM, Peab, och Skanska har också hamnat i blickfånget, med förväntningar på sänkta utdelningar. Det höga ränteläget har lett till att bostadsbyggandet har minskat, vilket har påverkat bolagens resultat och deras förmåga att dela ut vinster till aktieägarna. Även om Skanska förväntas behålla en relativt hög utdelning, finns osäkerhet om utdelningarna från JM och Peab.

Andra bolag med utdelningssänkningsrisk
Andra bolag med hög skuldsättning och svag lönsamhet kan också vara tvungna att sänka sina utdelningar. Ett exempel är vitvarukoncernen Electrolux, som tidigare år slopade utdelningen och nu förväntas ge en låg utdelning, eller till och med ingen alls, enligt några analytiker.

Intrum:
Kredithanteringsbolaget Intrum, som tidigare delade ut 13,50 kronor per aktie, har meddelat att de inte kommer att betala någon utdelning för 2023, med syftet att minska sin skuldsättning. Detta är anledningar till att inte gå i direktavkastningsfällan.

Det är tydligt att flera av de mest framstående företagen på Stockholmsbörsen överväger att minska sina utdelningar betydligt. Denna utveckling kan vara ett resultat av flera ekonomiska faktorer, inklusive minskad lönsamhet, en osäker konjunktur och hög skuldsättning.

Investerares portföljer kan komma att påverkas, och det är avgörande att följa utvecklingen noggrant och fatta välgrundade investeringsbeslut med dessa förändringar i åtanke. Att förstå de underliggande faktorerna som påverkar utdelningsbeslut är viktigt för att navigera på aktiemarknaden och säkerställa att ens investeringar är anpassade till den rådande situationen på börsen.


Skrivet av Mohammed Salih

Som en hängiven investerare med flera års erfarenhet inom finansbranschen, har jag en djupgående förståelse för marknadens dynamik och investeringsstrategier. Min kunskap och passion för finans har lett till författandet av boken "Börsen för Alla", en omfattande guide som syftar till att demystifiera aktiemarknaden och göra investeringar mer tillgängliga för en bredare publik.

Lämna en kommentar