Arbetslösheten steg till 8,0 procent i augusti

Den senaste arbetslöshetsrapporten från Statistiska Centralbyrån (SCB) visar att arbetslösheten i Sverige ökade till 8,0 procent under augusti 2023, vilket är en uppgång från 7,0 procent i juli. Detta resultat är en indikation på förändringar på den svenska arbetsmarknaden enligt SCB:s arbetskraftsundersökningar (AKU).

I en analytikerenkät utförd av Infront förväntades en säsongsrensad arbetslöshet på 7,3 procent, vilket innebär att arbetslösheten överträffade förväntningarna.

Icke säsongsrensat var arbetslösheten 7,7 procent i augusti, en ökning från 6,2 procent i föregående månad.

Säsongsmässigt och utjämnat (trend) låg arbetslösheten på 7,6 procent i augusti, jämfört med 7,5 procent i juli.

Inga pengar i fickan

Skrivet av Mohammed Salih

Som en hängiven investerare med flera års erfarenhet inom finansbranschen, har jag en djupgående förståelse för marknadens dynamik och investeringsstrategier. Min kunskap och passion för finans har lett till författandet av boken "Börsen för Alla", en omfattande guide som syftar till att demystifiera aktiemarknaden och göra investeringar mer tillgängliga för en bredare publik.

Lämna en kommentar