Arbetslösheten steg till 8,0 procent i augusti

Den senaste arbetslöshetsrapporten från Statistiska Centralbyrån (SCB) visar att arbetslösheten i Sverige ökade till 8,0 procent under augusti 2023, vilket är en uppgång från 7,0 procent i juli. Detta resultat är en indikation på förändringar på den svenska arbetsmarknaden enligt SCB:s arbetskraftsundersökningar (AKU).

I en analytikerenkät utförd av Infront förväntades en säsongsrensad arbetslöshet på 7,3 procent, vilket innebär att arbetslösheten överträffade förväntningarna.

Icke säsongsrensat var arbetslösheten 7,7 procent i augusti, en ökning från 6,2 procent i föregående månad.

Säsongsmässigt och utjämnat (trend) låg arbetslösheten på 7,6 procent i augusti, jämfört med 7,5 procent i juli.

Inga pengar i fickan

Skrivet av Mohammed Salih

Som en hängiven investerare med flera års erfarenhet inom finansbranschen, har jag en djupgående förståelse för marknadens dynamik och investeringsstrategier. Min kunskap och passion för finans har lett till författandet av boken "Börsen för Alla", en omfattande guide som syftar till att demystifiera aktiemarknaden och göra investeringar mer tillgängliga för en bredare publik. Utöver min karriär inom finans, har jag utvecklat en plattform som poddare där jag delar insikter och diskuterar aktuella ämnen inom ekonomi och investeringar. Denna plattform har blivit en viktig resurs för lyssnare som söker vägledning och inspiration inom ekonomi. Som trebarnsfar förstår jag vikten av ekonomisk säkerhet och stabilitet för familjer. Detta personliga perspektiv har gett mig en djupare förståelse för de utmaningar och möjligheter som individer möter i sin ekonomiska resa. Mitt primära mål är att göra ekonomi mer tillgänglig och begriplig för alla. Genom mina erfarenheter, både professionellt och som familjefar, strävar jag efter att vägleda andra mot ekonomisk medvetenhet och stabilitet. Jag inbjuder alla att följa med mig på denna resa, där vi tillsammans utforskar vägen mot en sundare och mer välinformerad ekonomisk framtid.

Lämna en kommentar