Bioarctics behandling leqembi godkäns

Bioarctics behandling mot Alzheimers sjukdom, leqembi, utvecklad i samarbete med dess japanska partner Eisai, har nyligen erhållit marknadsgodkännande i Kina. Detta framgår av ett pressmeddelande från företaget, vilket markerar Kina som det tredje landet, efter USA och Japan, att godkänna läkemedlet för användning. Nyheten om godkännandet har positivt påverkat Bioarctics aktiekurs, vilket resulterat i en ökning med cirka 3 procent på Stockholmsbörsen.

Vill du läsa de allra senaste nyheterna har vi summerat dessa här.

Lanseras i Kina

Eisai planerar att lansera leqembi i Kina under det tredje kvartalet 2024, en strategisk rörelse med tanke på att det uppskattas finnas omkring 17 miljoner tidiga Alzheimerspatienter i landet. Antalet patienter förväntas stiga i linje med den åldrande befolkningen.

För att effektivisera tillgången till behandlingen, ämnar Eisai utnyttja den etablerade internetbaserade hälsoplattformen för äldre, ’Yin Fa Tong’. Genom denna plattform planerar företaget att främja tidig diagnos och behandling genom att hänvisa patienter till specialistvård och erbjuda uppföljning efter behandling. Ytterligare ett steg i denna process är samarbete med försäkringsbolag för att underlätta patienternas tillgång till behandlingen. Genom dessa insatser siktar Eisai på att skapa en smidig och effektiv patientresa i Kina, enligt Bioarctics pressmeddelande.


Skrivet av Mohammed Salih

Som en hängiven investerare med flera års erfarenhet inom finansbranschen, har jag en djupgående förståelse för marknadens dynamik och investeringsstrategier. Min kunskap och passion för finans har lett till författandet av boken "Börsen för Alla", en omfattande guide som syftar till att demystifiera aktiemarknaden och göra investeringar mer tillgängliga för en bredare publik. Utöver min karriär inom finans, har jag utvecklat en plattform som poddare där jag delar insikter och diskuterar aktuella ämnen inom ekonomi och investeringar. Denna plattform har blivit en viktig resurs för lyssnare som söker vägledning och inspiration inom ekonomi. Som trebarnsfar förstår jag vikten av ekonomisk säkerhet och stabilitet för familjer. Detta personliga perspektiv har gett mig en djupare förståelse för de utmaningar och möjligheter som individer möter i sin ekonomiska resa. Mitt primära mål är att göra ekonomi mer tillgänglig och begriplig för alla. Genom mina erfarenheter, både professionellt och som familjefar, strävar jag efter att vägleda andra mot ekonomisk medvetenhet och stabilitet. Jag inbjuder alla att följa med mig på denna resa, där vi tillsammans utforskar vägen mot en sundare och mer välinformerad ekonomisk framtid.

Lämna en kommentar