Börsen förväntas öppna avvaktande

Morgonrapport för Stockholmsbörsen, 29:e November 2023

Onsdagens handelsdag på Stockholmsbörsen inleds med en blandad stämning från de globala marknaderna. Wall Street visade en försiktig uppgång under tisdagen, medan Asienbörserna ser en nedåtgående trend under onsdagsmorgonen.

Dessa skiftande signaler, tillsammans med ledande terminer som indikerar en öppning kring nollan för OMXS30, pekar på en osäkerhet i marknaderna. Denna osäkerhet reflekteras i det blandade budskapet från Federal Reserve, där kontrasterande åsikter om den framtida räntenivån och inflationen framkommit.

På råvarumarknaden ser vi en uppgång i oljepriser, medan basmetallerna visar en blandad utveckling. Guldpriset har ökat markant, vilket signalerar en möjlig flykt till säkrare tillgångar bland investerare.

Samtidigt föll räntan på den amerikanska tioåringen, vilket kan indikera en ökad efterfrågan på säkrare obligationer.

Global Marknadssammanfattning

USA:

 • Börserna i USA stängde med måttliga uppgångar, trots blandade signaler från Federal Reserve.
 • Både S&P 500, Dow Jones industriindex och Nasdaq kompositindex visade en liten uppgång, vilket kan vara ett resultat av en viss optimism kring konsumentdata.

Asien:

 • Börserna i Asien visar en nedåtgående trend, med särskilt stora fall på Hongkongbörsen.
 • Meituan, en större aktör på Hongkongbörsen, rasade markant efter varningar om minskad efterfrågan, vilket påverkar indexet negativt.

Råvarumarknaden

 • Oljepriserna steg efter oro kring OPEC+ framtida beslut och produktionsbortfall i Kazakstan.
 • Bland basmetallerna var utvecklingen blandad, med nickel och koppar som ökade och bly och tenn som minskade. Guldpriset steg kraftigt.

Företagsnyheter från USA

 • Guldgruvebolag som Newmont och Barrick Gold stod som vinnare på grund av det stigande guldpriset.
 • Boeing steg efter en positiv rekommendation från RBC, och Tesla rusade inför lanseringen av sin Cybertruck.
 • Berkshire Hathaway meddelade att vice ordföranden Charlie Munger avlidit.

Obligationsmarknaden

 • Räntan på den amerikanska tioåringen föll, vilket kan ses som en signal om att investerare söker säkrare tillgångar.

Asiatiska Börser

 • Nedgångarna i Asien kan vara en reaktion på osäkerheterna kring uttalanden från Federal Reserve och enskilda bolags påverkan på index.

Stockholmsbörsen – Bolagsnyheter och Rekommendationer

 • Kindred och Viaplay rapporterar idag.
 • Evolution får en höjd rekommendation från Citigroup, medan Volvo och Essity får justerade riktkurser från JP Morgan.
 • Clas Ohlson får en sänkt rekommendation från SEB.

Makroekonomiska Händelser

 • Viktiga makrodata släpps under dagen, med Sveriges BNP, detaljhandelssiffror och handelsbalans i fokus under morgonen.
 • USA publicerar handelsbalans och BNP för det tredje kvartalet, samt råoljelager, vilket kan ge ytterligare insikter i ekonomin.

Skrivet av Johan

Jag har ett stort intresse för programmering och entreprenörskap samt investera pengar på olika sätt för att på så sätt skapa frihet och trygghet i min och familjens vardag.

Lämna en kommentar