Börsen förväntas öppna neutralt

Morgonrapport för Stockholmsbörsen, 23:e November 2023

På de globala börsmarknaderna ser vi positiva trender från både USA och Asien, med en öppning runt nollan förväntad för OMXS30. I USA visade marknaden en uppgång under onsdagen, vilket ger en optimistisk signal till investerare.

Denna uppgång kom trots en överraskande minskning i orderingången för varaktiga varor, vilket indikerar att marknaden kanske ser andra positiva ekonomiska indikatorer eller framtida tillväxtpotential.

Samtidigt noterar Asien en allmänt positiv trend i börshandeln under torsdagsmorgonen, trots att de japanska börserna är stängda på grund av en helgdag.

Global Marknadssammanfattning

USA

Orderingången för varaktiga varor i USA sjönk oväntat till 5,4 procent i oktober, vilket översteg analytikernas förväntningar på 3,1 procent.

Trots detta ökade S&P 500 med 0,4 procent, Nasdaq Composite med 0,5 procent och Dow Jones med 0,5 procent, vilket indikerar en motståndskraftig marknadssentiment.

Asien

Asiatiska marknader visar positiva rörelser, med Hang Seng-indexet som stiger 0,7 procent och Shanghai Composite som ökar 0,6 procent.

Denna positiva utveckling i Asien kan ge en försiktig optimism till de europeiska marknaderna, inklusive OMXS30.

Råvarumarknaden

  • Oljepriset föll efter uppgifter om att Venezuelas oljeproduktion ökat överraskande mycket. Detta indikerar en potentiell förändring i den globala oljemarknaden och kan ha en inverkan på den bredare energisektorn.
  • Samtliga råvaror handlades ner, med nickel som sjönk mest (2,6 procent). Denna negativa utveckling i råvarumarknaden kan vara en indikation på en justering av marknadens förväntningar eller en reaktion på globala ekonomiska signaler.

Företagsnyheter från USA

Nvidia, ett ledande halvledarbolag, backade med 2,5 procent efter sin delårsrapport, påverkad av handelsrestriktioner mot Kina. Amerikanska Deere, konkurrent till Volvo, sjönk med 3,0 procent efter att ha underlevererat i sitt tredje kvartal. Dessa rörelser på företagsnivå reflekterar marknadens respons på företagsspecifika nyheter och resultat.

Obligationsmarknaden

Den amerikanska tioåriga statsobligationsräntan sjönk något, vilket kan ses som en försiktig reaktion av marknaden på de senaste ekonomiska data och osäkerheterna som omger den globala ekonomin.

Asiatiska Börser

Positiviteten på de asiatiska börserna, särskilt Hang Seng och Shanghai Composite, ger en signal om att investerarnas sentiment i regionen förblir starkt trots blandade ekonomiska signaler.

Nya Riktkurser

SEB:s höjning av riktkursen för Handelsbanken och Citigroups justering för Elekta visar på en kontinuerlig omvärdering av företagens utsikter och kan påverka investerares syn på dessa aktier.

Makroekonomiska Händelser

Med en lugn dag på makrofronten, kommer fokus att ligga på Riksbankens räntebesked samt inköpschefsindex från Tyskland. Dessa indikatorer är viktiga för att bedöma den ekonomiska hälsan i Europa och kan ha en direkt inverkan på marknadssentimentet.


Skrivet av Johan

Jag har ett stort intresse för programmering och entreprenörskap samt investera pengar på olika sätt för att på så sätt skapa frihet och trygghet i min och familjens vardag.

Lämna en kommentar