Clas Ohlson rapporterar imponerande försäljningsökning

Clas Ohlson, det välkända detaljhandelsföretaget, uppvisade en anmärkningsvärd försäljningsökning under december månad. Ökningen, som uppgick till 11 procent exklusive förvärvade Spares-koncernen, var särskilt framträdande på den svenska marknaden där försäljningen ökade med hela 18 procent.

Vill du läsa de allra senaste nyheterna har vi summerat dessa här.

Försäljningstillväxt överträffar förväntningarna

Försäljningen för Clas Ohlson i december nådde 1.366 miljoner kronor, exklusive Spares-koncernen, jämfört med 1.234 miljoner kronor under samma period föregående år. När man inkluderar Spares-koncernen steg försäljningen med 15 procent till 1.422 miljoner, vilket översteg de förväntade 9,8 procenten enligt Infronts analyser.

Den organiska tillväxten låg på starka 14 procent, betydligt över den förväntade organiska tillväxten på 6,3 procent. Denna tillväxt gällde även i jämförbara enheter och i lokal valuta.

Onlineförsäljningen, exklusive Spares-koncernen, rapporterades ha ökat med 22 procent till 142 miljoner kronor. Inklusive Spares-koncernen låg siffran på 197 miljoner kronor.

Vid slutet av december månad fanns totalt 224 Clas Ohlson-butiker, en minskning med en butik jämfört med december 2022.

Under perioden maj till december 2023 rapporterades en total försäljningsökning på 8 procent, exklusive Spares-koncernen, till 7.150 miljoner kronor. Den organiska försäljningstillväxten för denna period låg på 10 procent, medan onlineförsäljningen, återigen exklusive Spares, ökade med 14 procent till 865 miljoner kronor.

De fina siffrorna har visat sig i grafen också!

En kort analys

Clas Ohlsons starka försäljningssiffror för december månad och den följande perioden framhäver företagets framgångar inom detaljhandelssektorn. Den betydande ökningen i både fysiska butiker och onlineplattformar, särskilt under rådande ekonomiska förhållanden, understryker företagets effektiva strategier och dess förmåga att möta kundbehoven. Med en välbalanserad närvaro i både fysiska och digitala kanaler fortsätter Clas Ohlson att stärka sin position på marknaden och demonstrera sin relevans i en alltmer konkurrensutsatt detaljhandelsmiljö.


Skrivet av Mohammed Salih

Som en hängiven investerare med flera års erfarenhet inom finansbranschen, har jag en djupgående förståelse för marknadens dynamik och investeringsstrategier. Min kunskap och passion för finans har lett till författandet av boken "Börsen för Alla", en omfattande guide som syftar till att demystifiera aktiemarknaden och göra investeringar mer tillgängliga för en bredare publik.

Lämna en kommentar