Creades Q4 rapport – höjer utdelningen

Creades, ett spännande investmentbolag under ledning av Sven Hagströmer, meddelar en ökning i sin utdelning. VD John Hedberg uttrycker en positiv syn på företagets potential och möjligheter i den rådande marknaden.

Vill du läsa de allra senaste nyheterna har vi summerat dessa här.

Finansiell översikt och utdelning

Vid utgången av det fjärde kvartalet uppgick Creades substansvärde till 68 kronor per aktie, jämfört med en aktiekurs på 71,90 kronor vid årsskiftet. Bolaget rapporterade en imponerande avkastning på substansvärdet om 15 procent under kvartalet, vilket ligger i linje med Stockholmsbörsens totalavkastningsindex som ökade med 14 procent under samma period.

Styrelsen föreslår en ökad utdelning till 1,60 kronor per aktie, en uppgång från föregående års 1,40 kronor.

Framgångsrika innehav

Creades största innehav, nätbanken Avanza, hade en stark avkastning på 23 procent under det fjärde kvartalet och 8 procent under hela 2023. VD John Hedberg lyfter fram Avanzas framgångar trots ett utmanande börsår, med en betydande kundtillväxt och ett stort nettoinflöde av kapital.

Bolagets position

Vid årsskiftet hade Creades 299 miljoner kronor i likvida medel och var dessutom skuldfri, vilket enligt Hedberg skapar ett utmärkt handlingsutrymme i den aktuella marknaden.

Hedberg understryker företagets starka position och uttrycker tillförsikt inför 2024, baserat inte enbart på det fjärde kvartalets positiva utveckling, utan även på styrkan i Creades befintliga portfölj och dess investeringsfilosofi. Denna filosofi innefattar en kombination av långsiktiga investeringsbeslut och förmågan att agera snabbt och opportunistiskt när attraktiva investeringsmöjligheter uppstår.


Skrivet av Mohammed Salih

Som en hängiven investerare med flera års erfarenhet inom finansbranschen, har jag en djupgående förståelse för marknadens dynamik och investeringsstrategier. Min kunskap och passion för finans har lett till författandet av boken "Börsen för Alla", en omfattande guide som syftar till att demystifiera aktiemarknaden och göra investeringar mer tillgängliga för en bredare publik. Utöver min karriär inom finans, har jag utvecklat en plattform som poddare där jag delar insikter och diskuterar aktuella ämnen inom ekonomi och investeringar. Denna plattform har blivit en viktig resurs för lyssnare som söker vägledning och inspiration inom ekonomi. Som trebarnsfar förstår jag vikten av ekonomisk säkerhet och stabilitet för familjer. Detta personliga perspektiv har gett mig en djupare förståelse för de utmaningar och möjligheter som individer möter i sin ekonomiska resa. Mitt primära mål är att göra ekonomi mer tillgänglig och begriplig för alla. Genom mina erfarenheter, både professionellt och som familjefar, strävar jag efter att vägleda andra mot ekonomisk medvetenhet och stabilitet. Jag inbjuder alla att följa med mig på denna resa, där vi tillsammans utforskar vägen mot en sundare och mer välinformerad ekonomisk framtid.

Lämna en kommentar