Elekta Q3 rapport

Medicinteknikbolaget Elektas vinst och orderingång kom in under analytikernas förväntningar. En svag kinesisk marknad fortsätter påverka bolaget.

Vill du läsa de allra senaste nyheterna har vi summerat dessa här.

Under det tredje kvartalet i bolagets ovanliga räkenskapsår, som sträcker sig från november till januari, rapporterade Elekta ett justerat rörelseresultat på 525 miljoner kronor. Även om denna siffra skuggades av analytikernas högre förhoppningar på 540 miljoner kronor, lyckades företaget ändå att måla en bild av stabilitet och tillväxt. Med en omsättning som klättrade till 4.537 miljoner kronor – en ökning med 4 procent i jämförelse med föregående år – visar Elekta att de är långt ifrån att stanna upp.

Ändå är det inte bara siffrorna som berättar historien om Elekta. Det är deras outtröttliga strävan efter innovation och förbättring som verkligen sätter dem på kartan. Trots utmaningar som förseningar i leverantörskedjan, vilket delvis tillskrivs situationen i Röda havet och minskade intäkter med 1 procent, har bolaget lyckats förbättra sin justerade rörelsemarginal till 11,6 procent.

Det mest anmärkningsvärda är kanske det rekordbrytande kassaflöde efter löpande investeringar som Elekta skryter med för kvartalet – en imponerande summa på 631 miljoner kronor, en stark vändning från föregående års minus 163 miljoner kronor. Detta är ett resultat av Salfords fokus på kostnadsminskningar och effektivitetsförbättringar, en strategi som bär frukt.

Orderingången, som landade på 4.433 miljoner kronor och därmed låg under analytikernas förväntningar, speglar dock de pågående utmaningarna på den kinesiska marknaden. Men Salford ser ljuset i tunneln. Med en orderbok som står stark vid 42 miljarder kronor och en förväntan om att ordertillväxten ska återupptas under våren, är Elekta inställda på att inte bara återhämta sig utan också expandera sin marknadsandel i Kina.

Elekta står inför en tid av både utmaning och möjlighet. Med förväntningar om fortsatt tillväxt och en ökad rörelsemarginal ser framtiden ljus ut för detta flaggskepp inom medicinteknik. Genom innovation, anpassningsförmåga och en outtröttlig strävan efter förbättring, navigerar Elekta skickligt genom ekonomiska stormar, redo att forma framtiden för strålterapi.

Justerat rörelseresultat (Q3)525 miljoner SEKJusterat för tredje kvartalet
Analytikernas förväntningar (Rörelseresultat)540 miljoner SEKInnan Q3 rapporten
Omsättning (Q3)4,537 miljarder SEKFör tredje kvartalet
Analytikernas förväntningar (Omsättning)4,581 miljarder SEKFörväntad för Q3
Omsättningstillväxt (Konstanta valutor)4%Ökning jämfört med föregående år
Justerad rörelsemarginal (Q3)11,6%Förbättrades med 0,9 procentenheter från föregående år
Kassaflöde efter löpande investeringar (Q3)631 miljoner SEKJämfört med -163 miljoner SEK under motsvarande period
Orderingång (Q3)4,433 miljarder SEKFör tredje kvartalet
Analytikernas förväntningar (Orderingång)5,128 miljarder SEKFörväntad för Q3
Minskning av orderingång17%Minskning jämfört med föregående år
Orderbok42 miljarder SEKAktuell nivå på orderboken
Bok-till-faktureringskvot>1Rullande fyra kvartal

Skrivet av Mohammed Salih

Som en hängiven investerare med flera års erfarenhet inom finansbranschen, har jag en djupgående förståelse för marknadens dynamik och investeringsstrategier. Min kunskap och passion för finans har lett till författandet av boken "Börsen för Alla", en omfattande guide som syftar till att demystifiera aktiemarknaden och göra investeringar mer tillgängliga för en bredare publik.

Lämna en kommentar