Embracer Q2 rapport 2023

Embracer Group, en ledande aktör inom spelindustrin, har nyligen publicerat sin delårsrapport för Q2 2023. Rapporten avslöjar en blandad prestation, med stark tillväxt inom vissa segment samtidigt som andra möter utmaningar.

Denna artikel utforskar rapportens nyckeltal, ger en djupgående analys av företagets nuvarande position, och undersöker hur Embracers strategier och omstruktureringsåtgärder positionerar dem för framtiden i en dynamisk och konkurrensutsatt bransch.

Sammanfattning av rapporten

 • Nettoomsättning: Ökade med 13% till 10 831 MSEK jämfört med samma period föregående år​​.
 • Omsättning per segment:
  • PC/Console Games: Minskade med 5%
  • Mobile Games: Ökade med 2%
  • Tabletop Games: Ökade med 25%
  • Entertainment & Services: Ökade med 76%​​.
 • EBIT och Justerat EBIT: EBIT uppgick till -836 MSEK (minskning från 461 MSEK föregående år) och Justerat EBIT minskade med 14% till 1 814 MSEK​​.
 • Prognos för 2023/24: Justerat EBIT förväntas ligga mellan 7 000 – 9 000 MSEK​​.

Analys av rapporten

 • Utblick: Tillväxten i nettoomsättningen är positiv, men den organiska tillväxten är negativ (-2%), vilket indikerar utmaningar i bolagets kärnverksamhet​​.
 • Segmentanalys: Stark tillväxt inom Tabletop och Entertainment & Services indikerar en lyckad diversifiering av produktportföljen. Tabletop-segmentet överträffade ledningens förväntningar, särskilt med stark försäljning av samlarkort​​.
 • PC/Console Games: Svagare prestanda på grund av svåra jämförelseperioder och blandade resultat från nya spel som Payday 3​​.
 • Mobile Games: Segmentet visar en förbättring jämfört med föregående kvartal, men fortfarande en organisk minskning på 10%, delvis på grund av förändrade marknadstrender​​.
 • Omstruktureringsprogram: Embracer genomgår ett omfattande omstruktureringsprogram, med mål att minska kapitalutgifter och rörelsekostnader, och förbättra effektivitet och kassagenerering​​. Detta inkluderar personalnedskärningar och omstrukturering av spelportföljen. Nedskrivningar av immateriella tillgångar på 1 148 MSEK påverkade resultatet negativt​​.
 • Framtida Förväntningar: Förväntningarna på PC/Console och Mobile-segmenten har försvagats något, vilket kan påverka bolagets prestation framöver​​.

Branschanalys

Svårigheter inom PC/Console och Mobile-segmenten kan spegla bredare trender i spelindustrin, som en mättad marknad och förändringar i konsumentbeteenden. Embracers satsning på Tabletop och Entertainment & Services kan dock ses som ett strategiskt drag för att diversifiera intäktskällor och minska beroendet av volatila segment.

Förväntningarna slåss

Embracer hade förutspått en utmanande period men har ändå levererat en solid nettoomsättningstillväxt. Det faktum att de upprepar sin prognos för räkenskapsåret indikerar en viss grad av förtroende för deras strategi och förmåga att möta dessa utmaningar​​.

Rapporten som helhet och även VD-kommentaren hittar du här.


Skrivet av Mohammed Salih

Som en hängiven investerare med flera års erfarenhet inom finansbranschen, har jag en djupgående förståelse för marknadens dynamik och investeringsstrategier. Min kunskap och passion för finans har lett till författandet av boken "Börsen för Alla", en omfattande guide som syftar till att demystifiera aktiemarknaden och göra investeringar mer tillgängliga för en bredare publik.

Lämna en kommentar