Epiroc något under förväntan men höjer utdelningen

Gruvutrustningsföretaget Epiroc redovisade nyligen sina resultat för det fjärde kvartalet, vilka visade på en något lägre orderingång än väntat. Trots detta höjer bolaget sin utdelning, vilket speglar en positiv framtidstro.

Vill du läsa de allra senaste nyheterna har vi summerat dessa här.

Epirocs resultat i siffror

  • Rörelseresultat: Epiroc rapporterade ett rörelseresultat på 3.349 miljoner kronor, något över analytikernas förväntningar på 3.265 miljoner kronor.
  • Justeringar: Det justerade rörelseresultatet, efter kapitalvinst, omstruktureringskostnader och tilläggsköpeskillingar, landade på 3.229 miljoner kronor, under förväntningarna på 3.422 miljoner kronor.
  • Omsättning: Bolaget redovisade en omsättning på 15.568 miljoner kronor, motsvarande en organisk tillväxt på 8 procent från föregående år, men något under förväntningarna på 15.587 miljoner kronor.
  • Rörelsemarginal: Rörelsemarginalen låg på 21,5 procent, bättre än väntade 20,9 procent men en minskning från föregående års 23,2 procent.
  • Orderingång: Kvartalets orderingång var 14.388 miljoner kronor, vilket motsvarar en organisk tillväxt på 7 procent från föregående år men var något under förväntningarna.

Förväntningar och marknadsutsikter

Vd Helena Hedblom kommenterar att gruvnäringen visade hög aktivitet och stark efterfrågan på automation och digitalisering. Däremot var efterfrågan från bygg- och anläggningssektorn svagare. På kort sikt förväntas den underliggande gruvefterfrågan ligga kvar på en hög nivå.

Långsiktigt perspektiv

Epirocs styrelse föreslår en utdelning som ökar från föregående år, vilket understryker bolagets soliditet och förmåga att generera kassaflöde. Hedblom betonar att Epiroc står starkt för framtida investeringar och lönsam tillväxt.

Epirocs aktie sjönk initialt efter rapportsläppet, men företagets långsiktiga utsikter och starka finansiella bas ger anledning till optimism.


Skrivet av Mohammed Salih

Som en hängiven investerare med flera års erfarenhet inom finansbranschen, har jag en djupgående förståelse för marknadens dynamik och investeringsstrategier. Min kunskap och passion för finans har lett till författandet av boken "Börsen för Alla", en omfattande guide som syftar till att demystifiera aktiemarknaden och göra investeringar mer tillgängliga för en bredare publik.

Lämna en kommentar