Fast eller rörligt bolån

Det ständiga frågan – fast eller rörligt bolån?

Att välja mellan att binda eller ha rörlig ränta på ett bolån är ett komplext beslut som beror på flera faktorer, inklusive den nuvarande räntesituationen, historiska räntetrender och individuell ekonomisk situation. Låt oss dyka i aktuella räntor, argumentationer och hur historien har sett ut.

Nuvarande räntor

I oktober 2023 visar data från svenska banker följande räntor:

 • Nordea Bank: Rörlig 4,71%, 2 år: 4,75%, 5 år: 4,28%
 • Danske Bank: Rörlig 4,62%, 2 år: 5,06%, 5 år: 4,49%
 • Skandia Bank: Rörlig 4,54%, 2 år: 4,64%, 5 år: 4,26%
 • SBAB Bank: Rörlig: 4,72%, 2 år: 4,81%, 5 år: 4,31%
 • SEB Bank: Rörlig 4,81%, 2 år: 4,58%, 5 år: 4,12%
 • Swedbank: Rörlig 4,75%, 2 år: 4,58%, 5 år: 3,92%
 • Länsförsäkringar: Rörlig 4,57%, 2 år: 4,88%, 5 år: 4,35%
 • Handelsbanken: Rörlig 4,61%, 2 år: 4,72%, 5 år: 4,32%
 • ICA Banken: Rörlig 4,65%, 2 år: 4,72%, 5 år: 4,59%​​.

Historisk ränteutveckling

Historiskt sett har räntorna på bolån varierat avsevärt. Några noterbara exempel inkluderar:

 • 1980-talet: Räntan understeg aldrig 10% oavsett löptid.
 • 1990-talet: Tremånadersräntan låg i genomsnitt på omkring 8%.
 • September 1992: Ett extremt fall där tremånadersräntan nådde 24%.
 • 2000-talet: Räntorna har varierat, med en nedåtgående trend under senare år. Till exempel, år 2009 var tremånadersräntan så låg som 1,64%​​.

Fast eller rörligt bolån?

 • Fast Ränta: Att binda räntan kan ge förutsägbarhet och skydd mot framtida räntehöjningar. Historiskt sett har Sverige upplevt perioder med mycket höga räntor, och att binda räntan under sådana perioder skulle ha varit fördelaktigt.
 • Rörlig Ränta: Å andra sidan, under perioder med låga räntor, som vi har sett under senare år, skulle det ha varit fördelaktigt att ha en rörlig ränta för att dra nytta av de lägre räntekostnaderna.

Valet mellan fast och rörlig ränta bör baseras på en bedömning av nuvarande och förväntade framtida ekonomiska förhållanden, samt din egen risktolerans och ekonomiska situation.

Om du tror att räntorna kommer att stiga, kan det vara klokt att binda en större del av lånet. Om du däremot tror att räntorna kommer att förbli låga eller till och med sjunka, kan en större del av lånet fördelaktigt vara rörlig.

Det är dock viktigt att regelbundet omvärdera ditt val baserat på förändringar i marknadsförhållandena och din personliga ekonomi.


Skrivet av Mohammed Salih

Som en hängiven investerare med flera års erfarenhet inom finansbranschen, har jag en djupgående förståelse för marknadens dynamik och investeringsstrategier. Min kunskap och passion för finans har lett till författandet av boken "Börsen för Alla", en omfattande guide som syftar till att demystifiera aktiemarknaden och göra investeringar mer tillgängliga för en bredare publik.

Lämna en kommentar