Förändringar i inflations- och löneförväntningar i Sverige

Enligt den senaste kvartalsrapporten från Kantar Sifo Prospera, som utfördes på uppdrag av Riksbanken, har förväntningarna på inflation och löneökningar i Sverige genomgått betydande förändringar. Rapporten, som publicerades den 13 december 2023, inkluderar data från penningmarknadsaktörer, arbetsmarknadens parter och inköpschefer.

Inflationsförväntningarna, mätt med KPIF-indexet, har visat en märkbar minskning. Den förutspådda inflationen beräknas nu ligga på 2,8 procent inom ett år, 2,2 procent inom två år, och stabiliseras på 2,1 procent inom fem år. Detta är en nedgång jämfört med förväntningarna i september, då siffrorna låg på 3,6 procent, 2,6 procent respektive 2,1 procent för motsvarande tidsperioder.

Löneökningar

När det gäller löneökningar, spår undersökningen en ökning på 3,6 procent under det kommande året, 3,1 procent om två år, och 2,8 procent inom fem år. Dessa siffror visar även de en nedgång jämfört med förväntningarna från september, som var 3,8 procent, 3,2 procent och 2,8 procent för samma tidsperioder.

Det är intressant att notera skillnaderna i löneförväntningar mellan arbetstagare- och arbetsgivarorganisationer. Arbetstagarna förutspår en ökning på 3,7 procent nästa år, 3,4 procent om två år, och 3,1 procent inom fem år.

Dessa siffror har minskat från september då de var 4,2 procent, 3,6 procent och 3,2 procent. Arbetsgivarna å andra sidan förutser en ökning på 3,7 procent det första året, 3,1 procent det andra året, och 2,7 procent inom en femårsperiod, även dessa siffror är en nedgång från deras tidigare förväntningar på 3,9 procent, 3,3 procent och 2,8 procent.


Skrivet av Mohammed Salih

Som en hängiven investerare med flera års erfarenhet inom finansbranschen, har jag en djupgående förståelse för marknadens dynamik och investeringsstrategier. Min kunskap och passion för finans har lett till författandet av boken "Börsen för Alla", en omfattande guide som syftar till att demystifiera aktiemarknaden och göra investeringar mer tillgängliga för en bredare publik.

Lämna en kommentar