Investera vid hög inflation

Inflationens framfart: en rejäl utmaning för dina pengar

Inflationen är fortsatt hög, och höga elpriser sätter press på både privatpersoner och företag, vilket resulterar i en snabb ökning av priser på många produkter och tjänster. Färska siffror från SCB visar att inflationstakten enligt KPI var 7,5 procent i augusti 2023, trots en minskning från juli då den var 9,3 procent är den fortsatt hög.

Hur sparar man och investerar vid hög inflation?

I en tid av hög inflation förlorar pengarna snabbt sitt värde på ett sparkonto. Det är dock viktigt att behålla en sparbuffert som är lättillgänglig, helst med ränta och insättningsgaranti. För att skydda dina besparingar mot inflationens framfart bör du överväga alternativa investeringsmöjligheter. Nu börjar dessutom sparkonton blir aptitliga, där man kan få närmare 4 % riskfritt. Men, man ska komma ihåg att inflationen är fortsatt hög och börsen historiskt sätt avkastat betydligt högre än så.

Placeringsstrategier: hur och var ska du investera?

Din val av investeringsstrategi beror på flera faktorer, inklusive din risktolerans och din investeringshorisont. För korta perioder under 3 år är ett sparkonto fortfarande ett klokt val. För en horisont på 3–5 år kan blandfonder vara en lämpligare alternativ då de erbjuder en krockkudde mot ekonomisk osäkerhet. Om din investeringshorisont är över 5 år kan aktiefonder vara det mest lämpliga valet.

Mindre volatila tillgångar och branscher

Att balansera risk och avkastning är avgörande när inflationen är hög. Vissa tillgångar och branscher kan erbjuda bättre skydd mot prisökningar:

  • Ädelmetaller: Historiskt sett har guld ansetts vara ett utmärkt skydd mot inflation, även om åsikter varierar bland investerare.
  • Banksektorn: Högre räntor gynnar bankerna, särskilt om de ökar sina utlåningsräntor.
  • Infrastrukturbolag: Dessa bolag har ofta långsiktiga avtal och är exponerade mot kommuner och stater, vilket minskar politisk risk.
  • Fastighetssektorn: Historiskt har fastigheter erbjudit bra skydd mot inflation, särskilt om hyresavtalen inflationsjusteras.
  • Varumärken med stark varumärkeskännedom och kunder med starka balansräkningar

Riskfaktor: högre räntor

Det är viktigt att vara medveten om risken med högre räntor, särskilt för fastighetsbolag och infrastrukturbolag med hög skuldsättning. En noggrann analys av varje bolag är avgörande för att förstå deras förmåga att hantera högre räntor och överföra eventuella kostnader till kunderna.

Så visst kan du tjäna pengar trots hög inflation, bara att risken inom många sektorer ökar för att räntebanan skruvas upp.

Få mer insikt om sparande och investeringar genom att utforska vår hemsida och plattform.


Skrivet av Mohammed Salih

Som en hängiven investerare med flera års erfarenhet inom finansbranschen, har jag en djupgående förståelse för marknadens dynamik och investeringsstrategier. Min kunskap och passion för finans har lett till författandet av boken "Börsen för Alla", en omfattande guide som syftar till att demystifiera aktiemarknaden och göra investeringar mer tillgängliga för en bredare publik.

Lämna en kommentar