Martin Carlesund aktieköp

Evolutions VD Martin Carlesund har nyligen genomfört ett betydande aktieköp i bolaget, förstärkte sitt innehav med 100 miljoner kronor. Detta storköp, som rapporterats den 13 november 2023, involverade förvärvet av 99.787 aktier via bolaget Opum Ltd, till ett pris av 1.002 kronor per aktie. Detta köp representerar en ökning på 17,1 procent i Carlesunds aktieinnehav, som nu uppgår till cirka 685.000 aktier, motsvarande 0,3 procent av Evolutions totala aktieantal.

Denna transaktion, dokumenterad genom en inrapportering till Finansinspektionen, speglar en betydande ökning i Carlesunds engagemang i Evolution, en ledande leverantör inom livekasino-branschen.

Det är inte första gången Carlesund visar sitt förtroende för företaget genom aktieköp. I september 2022 gjorde han ett liknande köp, då för drygt 100 miljoner kronor, vilket då omfattade 126.000 aktier, vid en tidpunkt då aktiekursen var lägre, runt 800 kronor per aktie.

Dessa köp ses som ett starkt tecken på ledningens tro på företagets framtida framgång. Dessutom har Evolution nyligen godkänt ett incitamentsprogram för upp till 300 av sina anställda, ett program som kräver att aktiekursen når 1.297 kronor, eller 1.345 kronor med hänsyn till kostnaden för teckningsoptionerna, för att anses lönsamt. Detta beslut, som fattades vid en extrastämma, markerar ett steg mot ytterligare intern motivation och engagemang inom företaget.


Skrivet av Mohammed Salih

Som en hängiven investerare med flera års erfarenhet inom finansbranschen, har jag en djupgående förståelse för marknadens dynamik och investeringsstrategier. Min kunskap och passion för finans har lett till författandet av boken "Börsen för Alla", en omfattande guide som syftar till att demystifiera aktiemarknaden och göra investeringar mer tillgängliga för en bredare publik.

Lämna en kommentar