Morgonrapport 2023-11-06

En ljus inledning av veckan speglas i de asiatiska börsernas uppgångar, medan vi på OMXS30 ser en öppning kring nollan. Fredagens positiva avslut i USA, med S&P 500 och Nasdaq upp 0,9% respektive 1,4%, ger en stabil grund. Sysselsättningsdata från USA visade på en mildare ökning än förväntat vilket pekar mot en potentiell långsam takt på kommande räntehöjningar.

Bolagsrapporter

Idag rapporterar följande bolag:

 • Meriaura (Ospecificerad tid)
 • Sensodetect (Ospecificerad tid)
 • Tcecur (Ospecificerad tid)
 • Ryanair (Utländsk rapport, Ospecificerad tid)
 • Goodyear (Efter börsstängning)

Råvarumarknaden

I fredags såg vi en negativ rörelse inom råvaror. Oljepriset föll, med Brentolja och WTI som sjönk till $85,2 respektive $80,9 per fat. Basmetaller hade en blandad dag medan guldpriset ökade något.

Viktiga Makrohändelser

Makroekonomiska punkter för dagen:

 • Japan PMI Tjänstesektorn (Reviderad) – Redan släppt
 • Finland Bilförsäljning – 07:00
 • Tyskland Industriorder – 08:00
 • Italien PMI Tjänstesektorn – 09:45
 • Sverige AF Veckostatistik – 12:00
 • Global PMI Tjänstesektorn – 17:00

Aktuella index vid morgonens början:

 • Nikkei 225 – +2,4%
 • Hang Seng – +1,9%
 • Shanghai Kompositindex – +0,7%

Teknologisektorns Spotlight

Apple stod i fokus under fredagen på de amerikanska börserna, med en liten nedgång på 0,5% efter rapport som indikerade en fortsatt försäljningsminskning. Cybersäkerhetsbolaget Fortinet såg en större nedgång på 13% efter en rapport som visade svagare intäkter och utsikter.

Övrigt att hålla ögonen på

Trots en stillsam dag på makrofronten bör investerare hålla ett vakande öga på utvecklingen i de rapporterande bolagen samt i efterdyningarna av globala ekonomiska indikatorer och råvarupriser.

Vi ser fram emot en händelserik veckostart och kommer kontinuerligt att uppdatera er med den senaste informationen på marknaden.


Skrivet av Johan

Jag har ett stort intresse för programmering och entreprenörskap samt investera pengar på olika sätt för att på så sätt skapa frihet och trygghet i min och familjens vardag.

Lämna en kommentar