Svagt Nedåtgående Öppning Väntas för Stockholmsbörsen idag Tisdag

Morgonrapport för Stockholmsbörsen, 5:e Mars 2024

Efter en period av uppgångar har OMXS30-indexet slutligen noterat en nedgång, brytande den starka trenden efter 13 raka uppgångsdagar.

Denna förändring kommer i kölvattnet av blandade signaler från globala marknader, där USA-börserna avslutade gårdagen i rött, och Asien visar en splittrad bild i dagens tidiga handel.

Amerikanska rättsliga utvecklingar, makroekonomiska händelser, och en volatil råvarumarknad bidrar till osäkerheten.

Idag väntas Stockholmsbörsen öppna svagt nedåt, påverkad av internationella trender och specifika bolagsnyheter.

Nya Riktkurser och Rekommendationer

  • Assa Abloy: Riktkursen sänks av Goldman Sachs till 301 kronor från 321 kronor, med en neutral rekommendation.
  • Volvo: HSBC höjer riktkursen till 300 kronor från 225 kronor, med en behåll rekommendation.
  • Handelsbanken: SEB sänker sin rekommendation till behåll från köp, med en riktkurs på 137 kronor.

Dessa justeringar speglar en blandning av försiktighet och optimism inom olika sektorer på marknaden.

Bolagsrapporter

Två viktiga bolagsrapporter presenteras idag:

  • Systemair och Traton båda rapporterar kl 08:00. Dessa rapporter kan ge insikter i industri- och fordonssektorernas hälsa och potentialen för framtida tillväxt.

Makroekonomiska Händelser

En rad makroekonomiska indikatorer står på dagens agenda, som kan ge viktiga ledtrådar om ekonomins riktning:

  • Sverige: Inköpschefsindex för tjänstesektorn släpps kl 08:30, vilket ger en fingervisning om tjänstesektorns tillstånd.
  • Sydafrika: BNP-data presenteras vid 10:30, vilket kan påverka marknadsstämningen globalt.
  • USA: Industriorderdata släpps kl 16:00, följt av API:s veckovisa inventering av oljelagren i USA kl 22:30, vilket kan ha inverkan på oljepriset och energisektorn.

Dessa händelser är avgörande för att förstå de makroekonomiska trenderna som påverkar marknaderna.

All Makrostatistik för 2024-03-04

StatistikTidpunktLand
KPI Tokyo-området00:30Japan
BRC detaljhandel oktober01:01Storbritannien
Tjänste-PMI (def) februari01:30Japan
Caixin tjänste-PMI februari02:45Kina
Silf/Swedbank: tjänste-PMI februari08:30Sverige
Industriproduktion januari08:45Frankrike
Tjänste-PMI (def) februari09:15Spanien
Tjänste-PMI (def) februari09:45Italien
Tjänste-PMI (def) februari09:50Frankrike
Tjänste-PMI (def) februari09:55Tyskland
Tjänste-PMI (def) februari10:00EMU
Tjänste-PMI (def) februari10:30Storbritannien
PPI januari11:00EMU
Redbook detaljhandel, veckodata14:55USA
Tjänste-PMI (def) februari15:45USA
ISM tjänste-PMI februari16:00USA
Industriorder januari16:00USA
Oljelager (API), veckostatistik22:30USA
Makrostatistik 2024-03-04

Marknadens Tillstånd

Den globala marknaden visar tecken på osäkerhet, med negativ handel i USA och blandad handel i Asien. Denna osäkerhet drivs av politiska händelser i USA, varierande råvarupriser, och specifika bolagsnyheter.

Råvaruprisernas volatilitet, särskilt för olja och basmetaller, indikerar fortsatt osäkerhet kring global tillväxt och inflationstryck.

I tekniksektorn har AI-bolaget Super Micro Computer visat anmärkningsvärd tillväxt, vilket kan signalera en fortsatt stark trend för teknikrelaterade aktier. Dock visar marknadens breda prestation att en stor del av uppgången är koncentrerad till ett fåtal stora teknikföretag, vilket ställer frågor om marknadsbredd och hållbarheten i den nuvarande uppgångstrenden.

I dagens handel väntas en blandad öppning på Stockholmsbörsen, influerad av internationell marknadsdynamik och specifika bolagshändelser.

Investerare bör hålla ett öga på de presenterade bolagsrapporterna samt de makroekonomiska indikatorerna


Skrivet av Johan

Jag har ett stort intresse för programmering och entreprenörskap samt investera pengar på olika sätt för att på så sätt skapa frihet och trygghet i min och familjens vardag.

Lämna en kommentar