Positiv öppning på Stockholmsbörsen idag Måndag

Morgonrapport för Stockholmsbörsen, 12:e Mars 2024

Stockholmsbörsen står inför en positiv öppning idag, med tecken på optimism från globala marknader.

Efter en blandad handelsdag i USA och varierande rörelser i Asien, pekar förhandel indikationer på en uppåtgående start för OMXS30.

Med amerikanska inflationsdata i fokus, förbereder sig investerare på potentiella marknadsrörelser som kan påverkas av utgången av dessa rapporter.

USA och Asien

I USA förblir hushållens ettåriga inflationsförväntningar oförändrade vid 3,0 procent, medan alla blickar mot det kommande släppet av konsumentprisindex och senare i veckan producentprisindex.

Dessa indikatorer kommer att vara avgörande för de amerikanska börsernas riktning framåt.

Råvarumarknaden såg positiva rörelser under måndagen, med oljepriser som rörde sig åt olika håll och basmetaller som noterade uppgångar.

Inflationsdata och dess påverkan

Den amerikanska inflationen står i centrum för investerares uppmärksamhet, med en förväntan om att dagens data kan ge ytterligare insikter i centralbankernas framtida åtgärder.

Förväntningarna på en ”mjuk” hållning från centralbankerna, trots tecken på ekonomisk återhämtning och fortsatt inflationstryck, skapar en spänd förväntan på marknaden.

Riktkursförändringar och Bolagsrapporter

Barclays justerar ned sin riktkurs för Boliden till 305 kronor, behållande en övervikt. Sådana riktkursförändringar signalerar en omvärdering av bolagsutsikterna som kan påverka handeln vid öppningen.

På rapportfronten är det lugnt med endast Svolder som rapporterar idag, vilket ger investerare tid att fokusera på bredare marknadsindikatorer och makroekonomiska data.

Makroekonomisk Data

Med Storbritannien och Indien som släpper arbetslöshets- respektive konsumentprisindex idag, tillsammans med USA:s konsumentprisindex, kommer investerares blickar att vara riktade mot dessa ekonomiska indikatorer.

Dessa data kan ge viktiga ledtrådar om den globala ekonomiska hälsan och inflationstrender, vilka båda är avgörande för riktningen på såväl svenska som internationella aktiemarknader.

Makrohändelser idag

  • 06:00: Arbetslöshetsstatistik från Arbetsförmedlingen (AF)
  • 06:30: KPI (def) för februari från Nederländerna
  • 08:00: Arbetslöshetsstatistik (ILO) för januari från Storbritannien
  • 08:00: KPI (def) för februari från Tyskland
  • 11:00: NFIB småföretagsindex för februari från USA
  • 13:30: KPI för februari från USA
  • 13:55: Redbook detaljhandel, veckodata från USA
  • 21:30: Oljelager (API), veckostatistik från USA
  • 21:30: Nya yuanlån och M2 för februari från Kina

Inför börsöppning

Dagens handel på Stockholmsbörsen inleds med positiva förväntningar, med en blick fast riktad mot den kommande amerikanska inflationsdatan.

Denna information, tillsammans med andra ekonomiska indikatorer, kommer att vara avgörande för marknadens riktning under dagen.

Investerares strategier bör därför anpassas med en mix av vaksamhet och långsiktigt tänkande för att navigera genom potentiella marknadsrörelser.


Skrivet av Johan

Jag har ett stort intresse för programmering och entreprenörskap samt investera pengar på olika sätt för att på så sätt skapa frihet och trygghet i min och familjens vardag.

Lämna en kommentar