Munters landar en stororder i USA för kylning av datacenter

Munters, ett ledande företag inom klimathantering vars största ägare är familjen Wallenbergs onoterade maktbolag FAM, har nyligen landat en omfattande order från USA. Ordern, som belöper sig på 655 miljoner kronor, avser installation av Computer Room Air Handlers, en teknik för kylning av datahallar, i flera amerikanska datacenter.

Vill du läsa de allra senaste nyheterna har vi summerat dessa här.

Enligt ett pressmeddelande är kunden en betydande amerikansk samlokaliseringsoperatör för datacenter. Munters förväntas inleda installationerna från början av 2025, med leveranser planerade att fortgå under en period av nio månader.

Denna affär har haft en positiv inverkan på Munters aktiekurs, som stigit med 1,1 procent efter nyheten. Aktien har uppvisat en imponerande ökning på 50 procent sedan årets början.

Familjen Wallenbergs FAM innehar 28 procent av både kapital och röster i Munters, vilket gör dem till bolagets största ägare.


Skrivet av Mohammed Salih

Som en hängiven investerare med flera års erfarenhet inom finansbranschen, har jag en djupgående förståelse för marknadens dynamik och investeringsstrategier. Min kunskap och passion för finans har lett till författandet av boken "Börsen för Alla", en omfattande guide som syftar till att demystifiera aktiemarknaden och göra investeringar mer tillgängliga för en bredare publik. Utöver min karriär inom finans, har jag utvecklat en plattform som poddare där jag delar insikter och diskuterar aktuella ämnen inom ekonomi och investeringar. Denna plattform har blivit en viktig resurs för lyssnare som söker vägledning och inspiration inom ekonomi. Som trebarnsfar förstår jag vikten av ekonomisk säkerhet och stabilitet för familjer. Detta personliga perspektiv har gett mig en djupare förståelse för de utmaningar och möjligheter som individer möter i sin ekonomiska resa. Mitt primära mål är att göra ekonomi mer tillgänglig och begriplig för alla. Genom mina erfarenheter, både professionellt och som familjefar, strävar jag efter att vägleda andra mot ekonomisk medvetenhet och stabilitet. Jag inbjuder alla att följa med mig på denna resa, där vi tillsammans utforskar vägen mot en sundare och mer välinformerad ekonomisk framtid.

Lämna en kommentar