Nederländernas tillverkningsindustri ner

Nederländernas tillverkningsindustri fortsätter att möta utmaningar, som reflekteras i den senaste NEVI-tillverknings-PMI-rapporten från S&P Global. December 2023 markerade en fortsättning på den nedåtgående trenden, med PMI som sjönk ytterligare till 44,8 från 44,9 månaden innan.

Vill du läsa de allra senaste nyheterna har vi summerat dessa här.

Branschen idag

Denna nedgång i Nederländernas tillverknings-PMI är inte bara en siffra i en rapport; den representerar en pågående kamp för industrin. Sedan augusti 2022 har nya order fortsatt att minska, vilket är ett tydligt tecken på marknadens försiktighet och den rådande osäkerheten. Exportorder har också fallit snabbt, vilket är den största nedgången på tre månader. Denna minskning av order har lett till en märkbar minskning av produktionen, och arbetsbelastningen har minskat för elfte månaden i rad.

Det är också viktigt att notera att företagen fortsätter att minska sin personalstyrka, med den snabbaste takt på jobbminskningar som setts på tre månader. Detta är inte bara siffror på ett papper, det påverkar verkliga människors liv och karriärer.

När det gäller priser såg vi en fortsatt minskning av insatskostnaderna, drivet av lägre priser på råmaterial och energi. Detta ledde till att utgående priser sjönk något för fjärde perioden i rad.

Trots dessa utmaningar finns det fortfarande en positiv syn på framtiden, även om graden av optimism var den svagaste sedan oktober 2022. Denna blandning av utmaningar och försiktig optimism speglar den komplexa situationen som tillverkningsindustrin i Nederländerna står inför idag.


Skrivet av Mohammed Salih

Som en hängiven investerare med flera års erfarenhet inom finansbranschen, har jag en djupgående förståelse för marknadens dynamik och investeringsstrategier. Min kunskap och passion för finans har lett till författandet av boken "Börsen för Alla", en omfattande guide som syftar till att demystifiera aktiemarknaden och göra investeringar mer tillgängliga för en bredare publik.

Lämna en kommentar