Nedgradering av SBB:s kreditbetyg

Fitch Ratings har nedgraderat det långsiktiga utgivarbetyget för den svenska fastighetsbolaget Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (SBB) till CCC+ från B-, och deras seniora icke-säkrade skuldebetyg till B från B+. Denna ändring placerar SBB:s obligationer djupare inom spekulativ eller ’skräp’-kategori​​.

Anledning till nedgradering

Nedgraderingen speglar SBB:s tredje kvartalsresultat och deras begränsade likviditet. Det inkluderar otillräcklig likviditet för att minska refinansieringsrisken efter tredje kvartalet 2024 och ogynnsamma förhållanden på fastighets- och kapitalmarknaderna. SBB har försökt att sälja tillgångar, men genomföranderisken anses fortfarande vara hög​​.

Tidigare nedgraderingar

Fitch hade tidigare i maj sänkt SBB:s betyg till under investeringsgrad och genomförde en ytterligare nedgradering i augusti. På grund av den aktuella nedgraderingen anses det osannolikt att SBB kommer att ha tillgång till kapitalmarknaderna för att refinansiera sina icke-säkrade obligationer. Utan möjlighet att använda obligationmarknaden måste fastighetsföretaget sälja tillgångar för att uppfylla skuldförfall​​.

S&P:s Syn på SBB

Konkurrerande kreditvärderingsinstitutet S&P har placerat SBB på kreditbevakning för en potentiell nedgradering till en selektiv standard. Detta efter SBB:s erbjudande att använda intäkter från en fastighetsförsäljning för att köpa tillbaka skuld upp till $650 miljoner. Om skulden köps tillbaka till ett betydande rabatterat värde kan det anses som likvärdigt med en default​​.

Denna nedgradering av SBB av Fitch är ett tydligt tecken på bolagets ekonomiska utmaningar och den rådande svåra situationen på fastighetsmarknaden. Med begränsade alternativ för att generera likviditet och möta kommande skuldförfall, står SBB inför en osäker finansiell framtid.


Skrivet av Mohammed Salih

Som en hängiven investerare med flera års erfarenhet inom finansbranschen, har jag en djupgående förståelse för marknadens dynamik och investeringsstrategier. Min kunskap och passion för finans har lett till författandet av boken "Börsen för Alla", en omfattande guide som syftar till att demystifiera aktiemarknaden och göra investeringar mer tillgängliga för en bredare publik.

Lämna en kommentar