Negativ öppning på Stockholmsbörsen väntas

Morgonrapport för Stockholmsbörsen, 7:e December 2023

Stockholmsbörsen väntas öppna med en svag nedgång under torsdagen, i linje med övriga börser i världen. Oljeprisets nedgång och oro kring en hård landning för ekonomin är de främsta orsakerna till pessimismen.

Oljepriset föll med över 3 procent under onsdagen efter att bensinlager i USA steg mer än väntat. Detta förstärkte oron kring framtida efterfrågan, då en högre bensinstock innebär att efterfrågan är lägre än vad marknaden tidigare förväntade sig.

Samtidigt växer oron kring att den svaga arbetsmarknaden i USA kommer att bli ett problem för ekonomin i stort. De senaste dagarnas svaga arbetsmarknadssiffror har stärkt förhoppningarna om att den amerikanska centralbanken Federal Reserves räntehöjningar är över, vilket marknaderna ser som tjuraktigt. Parallellt börjar dock oro växa om att den svaga arbetsmarknaden i sig kommer att bli ett problem, och att ekonomin i stort ska försvagas.

S&P 500 - Stockholmsbörsen, morgonrapport 7:e december 2023.
S&P 500 – Stockholmsbörsen, morgonrapport 7:e december 2023.

På Stockholmsbörsen släpper Systemair sin rapport vid 08:00. Bland de uppdaterade rekommendationerna som har landat under morgonen har Morgan Stanley sänkt sin rekommendation för Boliden till undervikt (jämvikt) med riktkursen 250 kr.

Samma bank sänker också SSAB från övervikt till jämvikt med riktkursen 80 kronor. Telia höjs till neutral från underperform av BNP Paribas Exane, med riktkursen 25 kronor. KBW höjer sin rekommendation för SEB från underperform till market perform med riktkursen 155 kr. Avslutningsvis höjer SEB riktkursen för Clas Ohlson till 140 kronor (130) och upprepar behåll.

Under torsdagen står amerikanska jobbsiffror i fokus. Kina inledde emellertid med att släppa sin handelsbalans under morgonen, och vidare släpper Eurozonen BNP för det tredje kvartalet vid 11:00. Vid 14:30 släpper USA nytillkomna ansökningar om arbetslösersättning, vilket är en viktig indikator för inflationen i landet. Under kvällen släpper Federal Reserve sin balansräkning.

Bolagsrapporter och Rekommendationer

 • Systemair släpper sin rapport kl. 08:00.
 • Morgan Stanley sänker rekommendationen för Boliden till undervikt med en riktkurs på 250 kr och justerar SSAB till jämvikt från övervikt, med riktkursen 80 kronor.
 • BNP Paribas Exane höjer Telia till neutral från underperform, med en riktkurs på 25 kronor.
 • KBW uppgraderar SEB till market perform från underperform, med en riktkurs på 155 kr.
 • SEB höjer riktkursen för Clas Ohlson till 140 kronor från 130 och behåller rekommendationen behåll.

Internationella Marknader och Makrohändelser

 • USA: Efter en nedgång på Wall Street, fokuserar investerare nu på de amerikanska jobbsiffrorna. Den amerikanska tioåringen sjönk med 5 punkter till 4,12 procent.
 • Asien: Nikkei 225 och Hang Seng följer efter USA med nedgångar på 1,8 procent respektive 1,0 procent, medan Shanghai kompositindex ligger runt nollan. Oro för en hård ekonomisk landning och Kinas kreditnedgradering tynger.
 • Råvarumarknaden: Oljepriserna fortsätter att sjunka, med Brent och WTI som når lägsta nivåerna sedan juli. Basmetallerna visar en blandad utveckling, med tenn som starkaste uppgång.

Detaljerade Makrohändelser

 • Kina: Släppte handelsbalans tidigt på morgonen och kommer att ge ut uppgifter om valutareserven.
 • Japan: Ledande indikatorer kl. 06:00.
 • Nordiska Marknader: Finland och Norge rapporterar handelsbalans och industriproduktion kl. 08:00.
 • Tyskland: Industriproduktionen presenteras kl. 08:00.
 • EMU: BNP för tredje kvartalet kl. 11:00.
 • USA: Varselsiffror från Challenger kl. 13:30 och antalet nya arbetslösa kl. 14:30 är särskilt viktiga indikatorer för marknaden, följt av grossistlager och försäljning kl. 16:00 samt EIA:s veckovisa naturgaslager kl. 16:30.

Analys inför dagens öppning av börsen

Den negativa förväntan på Stockholmsbörsen under torsdagen är rimlig med tanke på de negativa makrofaktorerna som nämns ovan. Oljeprisets nedgång är en viktig indikator för den globala efterfrågan, och en fortsatt nedgång skulle kunna tyda på att ekonomin är på väg att bromsa in. Den svaga arbetsmarknaden i USA är också en oroande signal, då en svag arbetsmarknad kan leda till lägre konsumtion och investeringar.

Systemairs rapport är en viktig händelse för Stockholmsbörsen under torsdagen. Bolaget är ett ledande ventilationsföretag, och dess rapport kommer att ge en indikation på hur efterfrågan på ventilationsprodukter utvecklas.

De uppdaterade rekommendationerna för Boliden, SSAB, Telia, SEB och Clas Ohlson är också intressanta. Morgan Stanleys nedgradering av Boliden och SSAB kan tyda på att dessa bolag är mer sårbara för en ekonomisk nedgång. Telias uppgradering är mer positiv, och tyder på att bolaget ses som mer motståndskraftigt mot en ekonomisk nedgång.


Skrivet av Johan

Jag har ett stort intresse för programmering och entreprenörskap samt investera pengar på olika sätt för att på så sätt skapa frihet och trygghet i min och familjens vardag.

Lämna en kommentar