Nilar har ansökt om konkurs

Nilar, en svensk tillverkare av batterier för stationär energilagring, har ansökt om konkurs. I en tid av ekonomisk härdsmälta är det många bolag som ansöker om just det.

Detta framgår av ett pressmeddelande utgivet nyligen. Trots intensiva försök att säkra ny finansiering, har företaget, som är noterat på First North sedan våren 2021, misslyckats med att vända sin ekonomiska nedgång.

Bakgrund

Företaget, baserat i Gävle, har länge kämpat med att hitta nya finansieringsvägar för att hantera sin krympande kassa. Vid utgången av september hade Nilar ett kassaflöde på 51,5 miljoner kronor, en signifikant nedgång från 205 miljoner kronor vid årsskiftet. Den svåra finansiella situationen ledde till att en avveckling av verksamheten tidigare bedömdes som en möjlighet.

Konkursansökan

Konkursansökan, som kommer att lämnas in till Attunda tingsrätt, markerar ett betydande nedgång för företaget. Tidigare under månaden avskedade styrelsen VD Erik Oldmark och ersatte honom med Jørgen Krogh som tillförordnad VD, i ett försök att förbättra lönsamheten.

Nilars utmaningar

Sedan sitt börsintroduktion i april 2021 har Nilars aktie sjunkit dramatiskt, med en minskning på 99,9 procent i värde. Vid börsdebuten var företaget värderat till 3,1 miljarder kronor, men dess börsvärde har nu sjunkit till endast 17 miljoner kronor. Styrelseordförande Gunnar Wieslander har kommenterat att företagets produktutveckling inte varit tillräckligt mogen vid tiden för noteringen.

Produktprofil

Nilar har specialiserat sig på att tillhandahålla batterier för energilagring, inklusive förstärkning av elnät och lagring av el från förnybara källor. Deras teknologi, som inkluderar både battericellen och styrsystem, är inriktad på att skapa miljövänliga och säkra batterier.

Framtidsutsikter

Med över 5,500 aktieägare och stöd från större ägare som Första och Fjärde AP-Fonden, står Nilar nu inför en osäker framtid. Företagets över 100 anställda och dess breda investerarbas väntar på konkursprocessens utfall, vilket kommer att ha en betydande inverkan på både regional och nationell nivå inom energilagringssektorn.


Skrivet av Mohammed Salih

Som en hängiven investerare med flera års erfarenhet inom finansbranschen, har jag en djupgående förståelse för marknadens dynamik och investeringsstrategier. Min kunskap och passion för finans har lett till författandet av boken "Börsen för Alla", en omfattande guide som syftar till att demystifiera aktiemarknaden och göra investeringar mer tillgängliga för en bredare publik.

Lämna en kommentar