Pakistans inflationstakt flyger upp till 29,7%

Pakistans ekonomi möter en svår utmaning med en kraftig ökning i inflationstakten, vilket blir tydligt i den senaste rapporten från Pakistan Bureau of Statistics. I december 2023 accelererade den årliga inflationstakten till en tre månaders topp på 29,7%, från 29,2% månaden innan.

Vill du läsa de allra senaste nyheterna har vi summerat dessa här.

Granskning av inflationens påverkan

Denna ökning är inte bara en siffra på papperet; den har en verklig påverkan på människors vardagsliv. De främsta drivkrafterna bakom denna ökning kommer från sektorerna för boende, vatten, el, gas och bränslen, som såg en ökning från 33% till 37,7%. Transportkostnaderna ökade också markant, från 23% till 31,3%. Även priser på alkoholhaltiga drycker och tobak steg, om än marginellt, från 82,4% till 82,8%.

Men det finns också områden där prisökningarna varit mildare. Priserna för rekreation och kultur, inredning, hälsa samt restauranger och hotell ökade i en långsammare takt. Intressant nog visade matinflationen den minsta ökningen på arton månader, från 28% till 27,5%.

På månadsbasis steg konsumentpriserna med 0,8%, vilket är en nedgång jämfört med 2,7% ökningen månaden innan. Dessutom låg kärninflationen, som exkluderar volatila varor, på 18,2% i december, en minskning från 18,6% i föregående månad.


Skrivet av Mohammed Salih

Som en hängiven investerare med flera års erfarenhet inom finansbranschen, har jag en djupgående förståelse för marknadens dynamik och investeringsstrategier. Min kunskap och passion för finans har lett till författandet av boken "Börsen för Alla", en omfattande guide som syftar till att demystifiera aktiemarknaden och göra investeringar mer tillgängliga för en bredare publik.

Lämna en kommentar