Positiv start på börsen att vänta

Morgonrapport för Stockholmsbörsen, 21:e November 2023

Veckans inledning på de globala finansmarknaderna har varit positiv, särskilt i USA där börserna visade en uppåtgående trend under måndagen. Denna uppgång kan delvis tillskrivas det framgångsrika utfallet av emissionen av 20-åriga amerikanska statspapper, som väckte ett betydande intresse bland investerare. Denna emission står i kontrast till den tidigare emissionen av 30-åriga statspapper tidigare i november, som möttes med svalt intresse och ledde till nedgångar på börsen. Dessa händelser belyser investerarnas växlande syn på långsiktiga skulder i ett klimat av ekonomisk osäkerhet och ränteförändringar.

Fed-chefen i Richmond, Thomas Barkin, har uttalat sig om den rådande ekonomiska situationen, framhävande att det fortfarande är för tidigt att deklarera seger över inflationen. Han understryker att arbetslösheten fortfarande är på en relativt låg nivå, samtidigt som han förutspår att räntorna kan förbli höga under en längre tid. Dessa kommentarer ger en insikt i Federal Reserves syn på den ekonomiska återhämtningen och deras tillvägagångssätt för att hantera inflationen.

I Asien ser vi en blandad bild på tisdagens handelsdag, med varierande resultat över olika marknader. Denna oregelbundenhet i Asien kan spegla både lokala ekonomiska förhållanden och den bredare globala ekonomiska osäkerheten. Trots denna osäkerhet indikerar de ledande terminerna en positiv öppning för OMXS30, vilket antyder att investerarna fortsatt är försiktigt optimistiska inför den svenska marknaden.

Global Marknadssammanfattning

I USA har investerares ökade intresse för 20-åriga statspapper lett till en stärkt börs, vilket kan ses som en indikation på att investerarna fortfarande har förtroende för landets ekonomiska stabilitet trots osäkerheten kring inflationen. Denna positiva trend i USA:s börsmarknad kan ha en smittande effekt på andra globala marknader, vilket stärker investerares förhoppningar om en fortsatt positiv ekonomisk utveckling. Samtidigt framhåller Fed-chefen i Richmond en försiktig hållning angående den ekonomiska återhämtningen, vilket understryker vikten av fortsatt uppmärksamhet på centralbankens politik och dess inverkan på marknaderna.

I Asien är bilden mer blandad, vilket reflekterar en region där marknader reagerar olika på både lokala och internationella faktorer. Den blandade reaktionen i Asien kan delvis förklaras av de olika ekonomiska förhållandena och politiska beslut som varje land står inför. Även om det råder en viss osäkerhet på dessa marknader, kan den förväntade positiva öppningen av OMXS30 vara ett tecken på att investerare ser potential i den svenska marknaden, som kanske uppfattas som mer stabil i jämförelse med andra regioner.

USA och Asien

 • USA-börserna: Avslutade måndagen positivt. S&P 500 ökade med 0,7%, Nasdaq Composite steg 1,1% och Dow Jones industriindex upp 0,6%. Emissionen av 20-åriga amerikanska statspapper väckte stort intresse, vilket gav positiv effekt på börsen. Fed-chefen i Richmond betonade att det är för tidigt att deklarera seger mot inflationen.
 • Asien: Blandade rörelser under tisdagsmorgonen. Nikkei 225 ned 0,1%, Hang Seng upp 0,5% och Shanghai Composite upp 0,1%. Nyheten om Toyotas böter på 60 miljoner dollar i USA påverkar marknaden.

Råvarumarknaden

 • Oljepriset: Stiger efter spekulationer om minskad OPEC+ produktion. WTI-olja och Brentolja ökade med 1,7 dollar till 77,6 dollar respektive 81,9 dollar per fat.
 • Basmetaller: Mestadels nedgångar. Tenn sjönk mest med 1,4%, zink backade 0,8%, nickel ned 0,7% och aluminium minskade 0,4%. Koppar och bly steg 0,6% respektive 0,5%.
 • Guldpriset: Stärktes med 10,7 dollar till 1 991,4 dollar per uns.

Företagsnyheter från USA

 • Boeing: Aktien ökade 4,7% efter att Deutsche Bank höjt rekommendationen till köp, med optimism kring ökade flygleveranser.
 • Microsoft: Upp 2,1% efter att OpenAI, med en investering på 13 miljarder dollar från Microsoft, meddelade en utredning kring avskedandet av tidigare vd Sam Altman.

Obligationsmarknaden

 • Amerikanska statsobligationsräntan: Sjönk 2 punkter till 4,42%.

Asiatiska Börser

 • Toyota: Drabbas av 60 miljoner dollar i böter i USA på grund av lånebedrägerier.

Hemmaplan – Nya Bolagsrekommendationer

 • AAK: Sänkt till underperform av BNP Paribas, med riktkurs 195 kronor.

Makroekonomiska Händelser

 • 09:30: Hong Kong släpper konsumentprisindex.
 • 10:00: Polen presenterar producentprisindex.
 • 14:30: Kanada offentliggör konsumentprisindex.
 • 22:20: API rapporterar veckovis inventering av oljelager i USA.

Bolagsrapporter Idag

Nvidia


Skrivet av Johan

Jag har ett stort intresse för programmering och entreprenörskap samt investera pengar på olika sätt för att på så sätt skapa frihet och trygghet i min och familjens vardag.

Lämna en kommentar