Rusta kvartalsrapport

Rusta har nyligen offentliggjort sin första ekonomiska rapport som börsnoterat företag, med imponerande resultat. Bolagets omsättning visade en markant ökning, och dess vinst visade nästan en tredubbling. Denna nyhet har lett till en betydande uppsving på 15% i aktiekursen.

Vill du läsa de allra senaste nyheterna har vi summerat dessa här.

Rapporten täcker det andra kvartalet av det brutna räkenskapsåret, sträckande sig från augusti till oktober. Rustas VD, Göran Westerberg, betonar företagets växande dominans på den nordiska lågprismarknaden. Företagets tillväxt under kvartalet speglar dess framgångsrika strategi som innefattar ett brett utbud av prisvärda varor, som tilltalar konsumenterna.

Kvartalet i siffor

Företagets försäljning ökade med 14,4 procent till 2 642 miljoner kronor, jämfört med 2 309 miljoner föregående år. Denna tillväxt inkluderar en jämförbar tillväxt på 10,8 procent, en uppgång från 5,7 procent föregående år. Under kvartalet öppnade Rusta tre nya butiker, och ytterligare tre butiker öppnades efter kvartalet, varav två i Norge och en i Tyskland, alla mottagna väl av kunderna.

Intressant är att den svenska marknaden växte med 11,2 procent, medan Norges tillväxt låg på 13,8 procent och övriga marknader visade en tillväxt på 18,1 procent. Dessa siffror justeras för valutaeffekter.

Rustas bruttoresultat steg till 1 153 miljoner kronor, från 942 miljoner året innan, med en bruttomarginal på 43,6 procent. Den ökade försäljningen av förbrukningsvaror och heminredning bidrog till denna ökning, tillsammans med minskade fraktkostnader och effektiv prissättning.

Bolagets EBITA-resultat mer än fördubblades, från 66 miljoner kronor till 141 miljoner, medan rörelseresultatet nådde 139 miljoner kronor, upp från 64 miljoner. Resultatet efter skatt var 69 miljoner kronor, en betydande ökning från 14 miljoner föregående år.

Westerberg framhäver även den starka starten på julförsäljningen under kvartalets senare del, vilket är en viktig period för Rusta och ofta genererar hög kundtillströmning till butikerna. Han uttrycker optimism inför framtiden och betonar företagets mål att fortsätta växa och förbättra lönsamheten, med planer på ytterligare expansion på alla marknader.


Skrivet av Mohammed Salih

Som en hängiven investerare med flera års erfarenhet inom finansbranschen, har jag en djupgående förståelse för marknadens dynamik och investeringsstrategier. Min kunskap och passion för finans har lett till författandet av boken "Börsen för Alla", en omfattande guide som syftar till att demystifiera aktiemarknaden och göra investeringar mer tillgängliga för en bredare publik.

Lämna en kommentar