Calliditas säkrar sju års marknadsexklusivitet i USA

Erhållandet av sju års marknadsexklusivitet i USA för Tarpeyo markerar en betydande milstolpe för Calliditas Therapeutics.

I ett viktigt framsteg för behandlingen av sällsynta njursjukdomar har det svenska specialistläkemedelsbolaget Calliditas erhållit sju års marknadsexklusivitet för sitt njurläkemedel Tarpeyo från den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA, enligt ett nyligen utgivet pressmeddelande. Marknadsexklusivitet fram till december 2030 Den beviljade perioden av marknadsexklusivitet sträcker sig till och med december 2030. Detta ger Tarpeyo, som är avsett … Läs mer