Tyska importpriser sjunker kraftigt – energikostnader driver nedgången

Tyskland rapporterar en minskning av importpriserna med 9% i årstakt i november 2023, en fortsättning på föregående månads 13%-iga nedgång. Detta är nionde månaden i rad som importpriserna faller, en trend som främst drivs av basseffekter från prisökningar året innan som en följd av kriget i Ukraina.

Vill du läsa de allra senaste nyheterna har vi summerat dessa här.

Energiprisernas nedgång dominerar

Energikostnaderna ledde den kraftiga prisnedgången, med en minskning på hela 31,7%. Detta understryks av de sjunkande priserna på elektrisk kraft, naturgas, stenkol, mineraloljeprodukter och råolja, där minskningarna varierade från 13,4% till 47,3%.

Utesluter man energi – mindre nedgång

Om man exkluderar energipriserna var importpriserna 2,9% lägre jämfört med november 2022. Detta indikerar att även om energisegmentet är en signifikant faktor, är trenden med sjunkande priser bredare än så.

Blandad bild för olika varugrupper

Medan priserna på importerade förbrukningsvaror sjönk med 8%, visade priser på kapitalvaror en motsatt tendens med en ökning på 1,7%. Denna mix av upp- och nedgångar speglar de komplexa dynamikerna på marknaden för importvaror.


Skrivet av Mohammed Salih

Som en hängiven investerare med flera års erfarenhet inom finansbranschen, har jag en djupgående förståelse för marknadens dynamik och investeringsstrategier. Min kunskap och passion för finans har lett till författandet av boken "Börsen för Alla", en omfattande guide som syftar till att demystifiera aktiemarknaden och göra investeringar mer tillgängliga för en bredare publik.

Lämna en kommentar