Världens matpriser sjunker

Den globala minskningen av matvarupriserna i oktober visar en vikande trend enligt en rapport från FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, FAO. Även om indexet för mejeriprodukter visar på en ökning, pekar rapporten på en generell nedgång. Detta väcker frågor kring varför konsumenter i mataffärer inte ser samma prissänkningar.

Livsmedelspriser i avtagande

I oktober registrerade FAO Food Price Index, som följer månatliga förändringar i de internationella priserna på en korg av globalt handlade livsmedel, ett genomsnitt på 120,6 poäng. Detta är en nedgång med 0,5 procent från september och 10,9 procent från samma period föregående år.

Spannmål och ris ser prissänkningar

FAO Cereal Price Index sjönk med 1,0 procent från föregående månad. Internationella rispriser sjönk med 2,0 procent på grund av en passiv global efterfrågan, medan vetepriser föll med 1,9 procent, tryckta av starka leveranser från USA och hård konkurrens bland exportörerna.

Vegetabiliska oljor följer efter

Det vegetabiliska oljeprisindexet minskade med 0,7 procent från september, där lägre världspriser på palmolja, på grund av säsongsmässigt högre utbud och dämpad global efterfrågan, mer än kompenserade för högre priser på soja-, solros- och rapsoljor.

Socker och kött på nedgång

Sockerprisindexet sjönk med 2,2 procent men låg fortfarande 46,6 procent över föregående års nivå. Köttprisindexet minskade med 0,6 procent, påverkat av svag importefterfrågan från framförallt Östasien.

Mejeriprodukter motströms – priserna ökar

I motsatt riktning steg mejeriprisindexet med 2,2 procent i oktober, vilket avbröt en nio månader lång nedgångstrend. Priserna på mjölkpulver steg mest på grund av ökad importefterfrågan och osäkerhet kring El Niños effekter på den kommande mjölkproduktionen i Oceanien.

Bekväma spannmålslager i världen

FAO upprätthåller sin prognos för världens spannmålsproduktion 2023 på 2 819 miljoner ton, en rekordhög nivå. Justeringar har gjorts i landspecifika prognoser, med höjd produktion av grova spannmål i Kina och de flesta länder i Västafrika.

Konflikter och svaga valutor förvärrar hungern

Konflikter fortsätter att förvärra livsmedelsosäkerheten och de svaga valutorna i många låginkomstländer motverkar de sänkta internationella matvarupriserna. FN:s rapport lyfter fram behovet av extern assistans för mat i 46 länder.

Avslutande tankar

Medan världsmarknadspriserna på många basvaror sjunker, verkar konsumenterna i butikerna inte uppleva motsvarande prisfall. Detta kan bero på en rad faktorer, inklusive transportkostnader, växelkursförändringar och marginaler i detaljhandeln. Den kritiska frågan är nu huruvida och när dessa globala prisnedgångar kommer att reflekteras i prislapparna i våra lokala mataffärer.


Skrivet av Mohammed Salih

Som en hängiven investerare med flera års erfarenhet inom finansbranschen, har jag en djupgående förståelse för marknadens dynamik och investeringsstrategier. Min kunskap och passion för finans har lett till författandet av boken "Börsen för Alla", en omfattande guide som syftar till att demystifiera aktiemarknaden och göra investeringar mer tillgängliga för en bredare publik.

Lämna en kommentar