Viaplay Q3 och rapportfiasko

Viaplay Group, det välkända TV- och streamingföretaget, har nyligen släppt sin rapport för tredje kvartalet 2023, vilket ger en insikt i företagets nuvarande ekonomiska ställning. Trots att rapporten kom ut något försenat, visar den både utmaningar och framsteg för företaget.

Översikt av q3 rapporten

Efter några förseningar och förväntansfull väntan har Viaplay Group äntligen publicerat sin rapport för tredje kvartalet 2023. Rapporten avslöjar en blandad kompott av ekonomiska resultat för det framstående medieföretaget.

Företaget rapporterade en 7% organisk försäljningstillväxt för gruppen och en imponerande 17% tillväxt för Viaplay-verksamheten, vilket nu utgör 52% av gruppens totala nettoförsäljning​​. Trots detta, upplevde företaget en nettoförlust på 693 miljoner SEK och en driftsintäkt på -538 miljoner SEK, vilket inkluderar omstrukturerings- och överflödskostnader​​.

Enligt Jørgen Madsen Lindemann, VD och president för Viaplay Group, har företaget genomgått omfattande förändringar för att hantera finansiella utmaningar och lägga grunden för framtida tillväxt. Dessa förändringar innefattar en omfattande rekapitaliseringsplan, förhandlingar om kreditarrangemang och införandet av nytt eget kapital i gruppen​​.

Rekapitalisering och omstrukturering

Som en del av sin nya strategi har Viaplay genomfört stora kostnadsbesparingar, vilket tyvärr ledde till en personalminskning med mer än 30%. Företaget har också fokuserat på värde över volym i sina partnerdistributionsavtal och tecknat nya kommersiella avtal som förbättrar avkastningen på investeringar​​.

Strategiska förändringar

Företagets kärnverksamheter i Norden, Nederländerna och Viaplay Select visar stabila abonnentvolymer och ökande ARPU-nivåer. Viaplay är på god väg att nå sina inkomst- och lönsamhetsmål för dessa verksamheter, som sattes ut i juli​​.

Problemområden

Inte allt är dock positivt. Företagets icke-kärninternationella verksamheter i Baltikum, Polen och Storbritannien fortsätter att prestera under förväntningarna. Som en följd av detta har företaget nått en överenskommelse om att sälja sin brittiska verksamhet, med förväntan om att lämna de baltiska och polska marknaderna senast sommaren 2025​​.

Sammanfattningsvis fortsätter Viaplay Group att kämpa med höga kostnader för originalinnehåll och sporträttigheter samt negativa valutaeffekter. Även om försäljningsförväntningarna för helåret 2023 förblir oförändrade, förväntar sig företaget nu driftsförluster före ACI och IAC på cirka 1,0 till 1,15 miljarder SEK, på grund av underprestationen i de internationella icke-kärnverksamheterna​​.

Framtidsvy

Trots dessa utmaningar framhåller Lindemann företagets framtidspotential och betonar att den föreslagna rekapitaliseringen är nödvändig för en mer hållbar framtid​​.

Det återstår att se hur dessa strategiska förändringar kommer att påverka Viaplays långsiktiga framgång. Det är tydligt att företaget siktar på att konsolidera sin ställning i sina kärnmarknader och att dess beslut att dra sig tillbaka från vissa internationella marknader är ett steg i denna riktning. Denna strategiska omstrukturering, även om den är nödvändig, har inte varit utan sina utmaningar och kontroverser, särskilt med upprepade förseningar av rapporten som har väckt en viss frustration bland intressenterna. Framtiden för Viaplay ser både lovande och utmanande ut när företaget navigerar genom dessa omvälvande tider på mediamarknaden.


Skrivet av Mohammed Salih

Som en hängiven investerare med flera års erfarenhet inom finansbranschen, har jag en djupgående förståelse för marknadens dynamik och investeringsstrategier. Min kunskap och passion för finans har lett till författandet av boken "Börsen för Alla", en omfattande guide som syftar till att demystifiera aktiemarknaden och göra investeringar mer tillgängliga för en bredare publik.

Lämna en kommentar